La llengua catalana a l'Escola després de la Llei de qualitat de l'educació

Autors/ores

  • Eva Pons

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2004.1.4

Paraules clau:

LOGSE, LOCE, model lingüístic escolar, llengua oficial, currículum

Resum

A partir d’una minuciosa comparació entre la LOGSE i la LOCE i els decrets que les complementen, en aquest article s’analitzen l’abast dels canvis normatius introduïts per la LOCE en els nivells d’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat, i la seva incidència sobre el model lingüístic escolar vigent a Catalunya.


Al llarg de l’article es mostra com aquests canvis situen la llengua catalana en una situació de desigualtat i de discriminació respecte de la castellana, fet contrari als principis que deriven del reconeixement del català i del castellà com a llengües oficials a Catalunya. A més, el canvi de marc legal obliga la Generalitat a modificar la normativa vigent sobre el currículum dels ensenyaments no universitaris, ja que la Llei i els reials decrets aprovats recentment no permeten mantenir l’organització curricular actual d’aquests ensenyaments.

 

Descàrregues

Publicades

2006-07-10