L'avançament de la introducció de la llengua estrangera: una fugida cap enrere?

Autors/ores

  • Carmen Muñoz Lahoz

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2004.1.5

Paraules clau:

llengua estrangera, bilingüisme, adquisició de segones llengües, habilitats lingüístiques, trilingüisme

Resum

L’avançament en la introducció de la llengua estrangera a l’escola s’ha justificat principalment amb dos arguments: (1) els nens petits són millors aprenents de llengües i (2) el bilingüisme aporta beneficis cognitius als infants. Tanmateix, els resultats de diverses recerques empíriques mostren que cal matisar aquestes dues afirmacions.


Pel que fa a la primera, cal tenir en compte que és certa per a l’adquisició d’una segona llengua per immersió social o escolar, però no per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera quan l’exposició a aquesta llengua és molt limitada. En aquesta darrera situació, i amb el mateix nombre d’hores de classe, els que han iniciat l’aprenentatge de la llengua quan són més grans obtenen un millor domini de pràcticament totes les habilitats lingüístiques. En relació amb la segona afirmació, s’ha de tenir present que tan sols el bilingüisme equilibrat repercuteix positivament en el desenvolupament cognitiu dels infants. El nivell de domini de la llengua estrangera que s’assoleix en el nostre sistema escolar és tan baix que en cap cas es pot parlar de bilingüisme (o trilingüisme) equilibrat i, per tant, difícilment d’efectes cognitius positius.

 

Descàrregues

Publicades

2006-07-10