Per aprendre anglès, com més aviat, millor? L'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera

Autors/ores

  • Teresa Navés

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2007.5.3

Paraules clau:

adquisició natural, segona llengua, immersió lingüística, GRAL

Resum

En contra del que molts pares i mestres pensen, i en contra del que s’ha trobat en contextos d’adquisició natural de segones llengües i d’immersió, començar al més aviat possible l’aprenentatge d’idiomes, sobretot pel que fa a les tasques cognitivament més exigents, com l’escriptura, no sembla l’opció més eficaç. Els resultats del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) estudià aprenents d’anglès que començaren als vuit i onze anys i trobaren, sistemàticament, que a llarg termini, després de les mateixes hores d’instrucció, eren els més grans, que havien començat als onze anys, els que obtenien millors resultats en totes les proves orals i escrites d’anglès excepte en alguna de prova de reconeixement fonètic. La maduresa cognitiva dels alumnes més grans i els diferents mecanismes d’aprenentatge implícit i explícit entre els nens més petits i els adults ajuden a explicar per què només començar abans l’aprenentatge d’idiomes no sembla suficient per obtenir millors resultats.

 

Descàrregues

Publicades

2007-11-30