Les Estades a l'estranger i l'adquisició de la llengua i la cultura

Autors/ores

  • Carmen Pérez Vidal

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2007.5.4

Paraules clau:

estades acadèmiques a l'estranger (ES), programa de mobilitat, adquisició de llengües, contacte, context

Resum

Les estades acadèmiques a l’estranger (ES) en el marc dels programes de mobilitat, especialment en el context europeu dels programes Sócrates-Erasmus, han atret recentment l’atenció de la recerca sobre adquisició de llengües. Si bé les expectatives que hom posa en l’ES són altes,  sovint es perceben grans diferències, tant tipològiques com quantitatives, en els beneficis obtinguts per part dels estudiants, diferències que cal intentar explicar per millorar l’eficàcia del sistema d’intercanvis i mobilitat. Tot sembla indicar que els guanys lingüístics més clars es donen en la fluïdesa i la correcció orals, i alhora en l’ús de fórmules i de col·loquialismes, però també, parcialment, en l’escriptura. Les característiques i condicions de l’ES, juntament amb tota una sèrie de diferències individuals, com ara la personalitat i la capacitat d’establir contactes amb parlants de la llengua meta, determinen que el context de l’ES sigui més eficaç per a l’aprenentatge que no pas el context d’instrucció formal en el propi país.

 

Descàrregues

Publicades

2007-11-30