Estònia i les migracions russòfones. Breu respàs de l'estat de la qüestió

Autors/ores

  • Josep Soler Carbonell

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2010.8.11

Paraules clau:

Estònia, migracions russòfones, repertoris lingüístics, ideologies lingüístiques, multilingüisme

Resum

Aquest article presenta sintèticament els aspectes més destacats en l’àmbit polític, econòmic, social, lingüístic i cultural que han marcat més a fons la relació entre la majoria estoniana i la minoria russòfona a Estònia des de la recuperació de la independència fins ara. Es destaca com l’enfocament “Restauracionista” adoptat durant els primers anys va tenir i té molta influència amb relació a la participació política de la minoria; com les diferències des d’un punt de vista ètnic en determinats indicadors econòmics importants no poden ser només explicades pel diferent grau de capital humà de què disposa cada comunitat; s’exposen els distints patrons d’integració que s’estan observant en la societat estoniana; i finalment, es posa èmfasi en les diferències pel que fa a l’evolució dels repertoris lingüístics de cada comunitat, els quals, juntament amb les ideologies lingüístiques dels parlants, poden ser crucials per identificar cap on i com evoluciona el multilingüisme a Estònia.

 

Descàrregues

Publicades

2010-11-02

Número

Secció

Articles