Sigui minusculista, no posi comes quan respiri i altres petits consells per redactar textos a les empreses

Autors/ores

  • Alberto Gómez Font

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2008.6.4

Paraules clau:

correcció automàtica, normes d'ortografia, tipografia, correcció idiomàtica

Resum

En revisar documents i publicacions d’empreses del món castellanoparlant és fàcil adonar-se de la poca importància que es dóna a les normes d’ortografia i a la tradició tipogràfica del castellà.

A més dels purament formals, hi ha també bastants errors gramaticals i molts errors lèxics que demostren, una vegada més, que els qui redacten aquests texts no es preocupen per la correcció idiomàtica.
El problema principal és la confiança excessiva que els redactors dels documents de les empreses dipositen en els sistemes de correcció automàtica (ortogràfica i gramatical) inclosos en els programes processadors de texts que s’utilitzen en els ordinadors.

Descàrregues

Publicades

2009-09-07