La terminologia en el camp dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) de la heterodenominació a l’autodeterminació

Autors/ores

  • Rosa Luna García Universidad Ricardo Plama – UNIFE – PERÚterm

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2012.10.5

Paraules clau:

terminologia proactiva, terminologia heterodenominativa, terminologia autodenominativa

Resum

En aquest article es pretén analitzar, des d’una perspectiva socioterminològica, el comportament de la terminologia referida als Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) encunyada en les últimes dues dècades. Al llarg de l’anàlisi s’identifiquen i contrasten tendències encunyadores heterodenominatives (a càrrec de professionals), autodenominatives (creades pels al·ludits: persones amb síndrome d’Asperger). S’aconsegueix demostrar les dues hipòtesis de treball. Els col·lectius especialitzats utilitzen entre els recursos d’encunyació proactius la reetiquetació neutralitzadora, igual que la resemantització i, entre els reactius, la cosificació. Per contra, els col·lectius conformats per persones o familiars de persones amb autisme fan ús de recursos d’encunyació fonamentalment proactius i inclusius.

Biografia de l'autor/a

Rosa Luna García, Universidad Ricardo Plama – UNIFE – PERÚterm

Universidad Ricardo Plama – UNIFE – PERÚterm

Descàrregues

Publicades

2012-10-30