Relació i interaccions entre sintaxis musicals i lingüístiques

Apunts per a l’estudi perceptiu de la matèria musical i verbal

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2022.20.2

Paraules clau:

ritme, música, sintaxi musical

Resum

Hi ha llengües naturals i sistemes musicals. Igual que interpretem un idioma amb signes ordenats per un codi, aquells qui han estat exposats a un tipus de música desenvolupen criteris estètics de percepció per interpretar el so rítmicament organitzat. L’existència de sintaxis musicals no implica que aquestes tinguin un nivell de complexitat com les de les llengües. L’objectiu general dels idiomes és comunicacional i la missió primigènia de l’art és estètica. Les interaccions entre els signes de llenguatges humans diferents es produeixen a partir dels significats que tenen en un context o amb la distribució rítmica dels materials en el temps. Hi ha una competència en el processament cerebral de les sintaxis musicals i lingüístiques. Per investigar totes aquestes qüestions cal fomentar la col·laboració entre musicòlegs i lingüistes.

Biografia de l'autor/a

Aleix Herreras Carrera, Universitat Internacional de Catalunya

Referències

Balkwill, Laura-Lee; Thompson, William Forde (1999): «A Cross-Cultural Investigation of the Perception of Emotion in Music: Psychophysical and Cultural Cues». Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 1, 43-64.

Bueno, Gustavo (1978). «En torno al concepto de “ciencias humanas”. La distinción entre metodologías Alfa-operatorias y Beta-operatorias». El Basilisco, 2, 12-46.

Bueno, Gustavo (1990). Materia. Oviedo: Pentalfa (Text original escrit i enviat el 1987 a la Universitat de Bremen en forma d’article).

Calsamiglia, Helena; Tusón, Amparo (2012). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.

Chomsky, Noam (1957). Syntactic Structures. Den Haag: Mouton.

Deutsch, Diana (1984). «Two Issues Concerning Tonal Hierarchies: Comment on Castellano, Bharucha, and Krumhansl». Journal of Experimental Psychology, 113, 413-416.

Díaz, José Luis (2010). «Música, lenguaje y emoción: una aproximación cerebral». Salud Mental, 33, 543-556.

Font Rotchés, Dolors; Cantero Serena, Francisco José (2008). «La melodía del habla: acento, ritmo y entonación». Eufonía - Didáctica de la música, 42, 19-39.

Igoa, José Manuel (2010). «Sobre las relaciones entre la Música y el Lenguaje». Epistemus, 1, 97-125.

Jakobson, Roman (1974). Lenguaje infantil y afasia. Madrid: Ayuso.

Jakobson, Roman (1981). Lingüística y Poética. Madrid: Cátedra.

Koelsch, Stefan; Gunter, Thomas G.; Cramon, D. Y. Von; Zysset, Stefan (2002). «Bach Speaks: A Cortical “Language-Network” Serves the Processing of Music». NeuroImage, 17, 956-966.

Koelsch, Stefan; Kasper, Elisabeth; Sammler, Daniela; Schulze, Katrin; Gunter, Thomas; Friederici, Angela D. (2004). «Music, language and meaning: brain signatures of semantic processing». Nature Neuroscience, 7, 302-307.

Leeuwen, Theo Van (2005). Introducing Social Semiotics. London: Routledge.

Lerdahl, Fred; Jackendoff, Ray (1983). A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press.

London, Justin (2012). «Three things linguists need to know about rhythm and time in Music». Empirical Musicology Review, setembre, 1-2, 5-11.

Patel, Aniruddh D. (2003). «Language, music, syntax and the brain». Nature Neuroscience, 6, 674-681.

Patel, Aniruddh D. (2008). Music, language and the brain. New York: Oxford University Press.

Port Wudel, Allison Elise (2018). Put on Repeat: The Strategic Use of Musical Repetition in Film. Dissertació. School of Computer Science and Statistics.

Poulin-Charronnat, Bénédicte; Bigand, Emmanuel; Madurell, François; Peereman, Ronald (2005). «Musical structure modulates semantic priming in vocal music». Cognition, 94, 67-78.

Powell, John; McGrath, William (trad.); Crispín, María Dolores (trad.) (2012). Así es la música. Barcelona: Antoni Bosch.

Slevc, L. Robert; Reitman, Jason G.; Okada, Brooke M. (2013). «Syntax in music and language: The role of cognitive control». Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39, 985-992.

Valenzuela, Javier; Hilferty, Joseph (2002). «Music, Modularity and Syntax. Universidad de Murcia». International Journal of English Studies, 2, 1-20.

Woolhouse, Matthew; Cross, Ian; Horton, Timothy (2015). «Perception of nonadjacent tonic-key relationships». Psychology of Music, 44, 802-815.

Descàrregues

Publicades

2022-12-30

Número

Secció

Articles