Consideracions i arguments a favor de la institucionatlizació de l’aprenentatge servei a l’educació superior i la universitat

Autors/ores

  • Miquel Martínez

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2022.14.5

Paraules clau:

Aprenentatge servei, educació superior, institucionalització, qualitat docent, aprenentatge, docència

Resum

L'article planteja un conjunt de consideracions sobre la incorporació de l'aprenentatge servei (ApS) a l'educació superior valorant-ne la conveniència i proposa arguments a favor de la seva institucionalització. S’analitza el sentit de la institucionalització de pràctiques innovadores en aprenentatge i docència en general concretant aquesta anàlisi en el cas de les innovacions derivades de la perspectiva ApS. Es defensa que la institucionalització d'aquestes pràctiques ha de suposar una transformació sistèmica que afecta diferents dimensions de la institució i es proposen diferents arguments a favor seu. Finalment, es formulen quatre consideracions breus per fugir d'algunes concepcions ingènues o conseqüències indesitjades sobre el que de vegades s'entén per institucionalització

Publicades

2022-12-29

Número

Secció

Articles