La participació, factor multiplicador en les pràctiques d’aprenentatge servei

Autors/ores

  • Ana Novella

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2022.14.10

Paraules clau:

aprenentatge servei, participació, ciutadania, transformació, política, identitat ciutadana, metaparticipació

Resum

L’aprenentatge servei (ApS) és una de les pràctiques que afavoreixen la formació d’una ciutadania activa i compromesa. La participació es manifesta a l’ApS amb un caràcter multidimensional com a principi educatiu, procediment metodològic, procés de canvi, contingut formatiu, valor democràtic, exercici polític i element emocional. L'article reflexiona al voltant de les pràctiques d’aprenentatge servei, amplificant el seu potencial formatiu i afavoridor de la construcció d’una ciutadania activa. Aquests factors situen a nois i noies com agents actius en la presa de decisions d’implicar-se en el servei, del seu disseny i planificació, del lideratge de la participació, del desenvolupament de l’acció col·laborativa, i de la reflexió des de l’acció, en l’acció i per a l’acció. Per últim, els factors multiplicadors afavoreixen la construcció de la representació del “nosaltres ciutadans” implicats i capaços de contribuir en la transformació del nostre entorn.

Publicades

2022-12-29

Número

Secció

Articles