Aprenentatge servei i identitat moral: una recerca sota la teoria dels models organitzadors del pensament

Autors/ores

  • Marco Antonio Morgado da Silva Universidad de São Paulo, Brasil
  • Ulisses Ferreira de Araújo Universidad de São Paulo, Brasil

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.15.1

Paraules clau:

identitat moral, valors morals, aprenentatge servei

Resum

La construcció de valors morals és apuntada com una important contribució de l'aprenentatge servei. Tot i això, hi ha poques recerques empíriques que evidenciïn si i com això passa, sobretot estudis longitudinals i qualitatius. En aquest article, la construcció de valors s’entén com un procés d'integració de continguts morals a la representació d’un mateix, la qual cosa pot constituir una identitat moral. L'objectiu de l’article és explorar si i com la participació de joves en projectes d'aprenentatge servei afavoreix la integració de continguts morals a les seves representacions d’ells mateixos. D'abordatge qualitatiu i talli longitudinal, la recerca ha estat feta amb una població de 19 joves, protagonistes de dos projectes d'aprenentatge servei, desenvolupats com a part del currículum del Batxillerat d'una escola de São Paulo (Brasil). L'instrument de recollida de dades va consistir en un qüestionari obert, respost abans i després dels projectes, i les dades han estat analitzats sota la teoria dels models organitzadors del pensament. Divuit de les 19 participants de la recerca van ampliar o van canviar la integració de continguts morals a les seves representacions d’elles mateixes. D'aquestes, 13 van esmentar el projecte d'aprenentatge servei en les seves representacions i 8 van mobilitzar nous continguts morals relacionats amb el projecte. Els resultats indiquen que projectes d'aprenentatge servei, en involucrar joves en accions sociomorals, poden afavorir la integració de continguts morals a les seves representacions d’ells mateixos, constituint una important eina per a la construcció d'identitats morals.

Referències

Araújo, U. F. A. (2007). Construção social e psicológica dos valores. En V. A. Arantes (Org.). Educação e valores: Pontos e contrapontos (pp. 17-64). Summus.

Aquino, K., Freeman. D., Reed, A., Felps, W., & Lim, V. K. G. (2009). Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 123-141. DOI: 10.1037/a0015406

Arantes, V. (2012). Modelos organizadores do pensamento e seu desenvolvimento teórico-metodológico:Estudos de psicologia e educação (Associate Professorship thesis). Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/48/tde-17092013-102132/

Bernacki, M. & Jaeger, E. (2008). Exploring the Impact of Service-Learning on Moral Development and Moral Orientation. Michigan Journal of Community Service Learning, 14(2), 5-15.

Blasi, A. (1983). Moral cognition and moral action: A theoretical perspective. Developmental Review, 3(2), 178-210. DOI: 10.1016/0273-2297(83)90029-1

Blasi, A. (1995) Moral understanding and moral personality: the process of moral integration. En Kurtines. W. (Org.). Moral development: an introduction (pp. 229-254). Allyn and Bacon.

Boss, J. (1994) The Effect of Community Service Work on the Moral Development of College Ethics Students. Journal of Moral Education, 23(2), 183-198. DOI: 10.1080/0305724940230206

Colby, A., & Damon, W. (1992). Some do care: Contemporary lives of moral commitment. Free Press.

Cox, K. & McAdams, D. P. (2012). The transforming self: Service narratives and identity change in emerging adulthood. Journal of Adolescent Research, 27(1), 18-43. DOI: 10.1177/0743558410384732

Damon, W. (1984). Self-understanding and moral development from childhood to adolescence. En W. M. Kurtines, & J. L. Gewirtz (Eds.). Morality, moral behavior and moral development (pp. 109-127). Willey.

Frimer, J. A. & Walker, L. J. (2009). Reconciling the self and morality: an empirical model of moral centrality development. Developmental Psychology, 45(6), 1669-1681. DOI: 10.1037/a0017418

Goethem A. V., Hoof A. V., Orobio C. B., Aken M. V. & Hart D. (2014). The role of reflection in the effects of community service on adolescent development: a meta-analysis. Child Development, 85(6), 2114-30. DOI: 10.1111/cdev.12274.

Hardy, S. A. & Carlo, G. (2011). Moral identity: what is it, how does it develop, and is it linked to moral action? Child Development Perspectives, 5(3), 212-218. DOI: 10.1111/j.1750-8606.2011.00189.x

Hart, D. & Fegley, S. (1995). Prosocial behavior and caring in adolescence: Relations to self-understanding and social judgment. Child Development, 66(5), 1346–1359. DOI:10.2307/1131651.

Hertz, S. G. & Krettenauer, T. (2016). Does moral identity effectively predict moral behavior? A Meta-Analysis. Review of General Psychology, 20(2), 129-140. DOI: 10.1037/gpr0000062

Inhelder, B. et Cellérier, G. (1992). Le cheminement des découvertes de l’enfant. Delachaux et Niestlé.

Jennings, P. L., Mitchell, M. S. & Hannah, S. T. (2015). The moral self: A review and integration of the literature. Journal of Organizational Behaviour, 36(51), 104-168. DOI: 10.1002/job.1919

Kohlberg, L. (1989). Estadios morales y moralización: El enfoque conflicto-evolutivo. En E. Turiel, L. Enesco y J. Linaza (Orgs.) El mundo social en la mente del niño. Alianza Editorial.

Lapsley, D. K. & Narvaez, D. (2004). A social-cognitive approach to the moral personality. En D. K. Lapsley, & D. Narvaez (Eds.). Moral development, self, and identity (pp. 189-212). Psychology Press.

Lapsley, D. K., & Stay, P. (2014). Moral self-identity as the aim of education. En L. Nucci, & D. Narvaez (Eds.). Handbook of moral and character education. Routledge.

Metz, E., McLellan, J. & Youniss, J. (2003). Types of Voluntary Service and Adolescents’ Civic Development. Journal of Adolescent Research, 18(2), 188–203. https://doi.org/10.1177/0743558402250350

Moreno, M., Sastre, G., Bovet, M. y Leal, A. (1998). Conocimiento y cambio: Los Modelos organizadores en la construcción del conocimiento. Paidós.

Pratt, M. W., Arnold, M. L. & Lawford, H. (2009). Growing towards care: a narrative approach to prosocial moral identity and generativity of personality in emerging adulthood. En Narvaez, D & Lapsley, D. K. (Eds.). Personality, identity, and character: Explorations in moral psychology (pp. 295-315). Cambridge University Press.

Puig, J. M, Batlle, R, Bosch, C., Cerda, M., Climent, T., Gijón, M., Graell, M., Martín, X., Muñoz, A., Palos, J., Rubio, L. y Trilla, J. (2009). Aprendizaje servicio: educación y compromiso cívico. Graó.

Puig, J. M., Breu, R., Campo, L., Cerda, M., Gijón, M., Graell, M., Martín, X., Palos, J., Ramoneda, A. y Rubio, L. (2015). ¿Cómo llevar a cabo un proyecto de aprendizaje servicio? Graó.

Sastre, G. (2018). Encrucijadas sociales y educación del pensamiento. Revista Catalana de Pedagogia, 14, 47-66.

Silva, M. A. M. (2020). Integração de valores morais às representações de si de adolescentes. (Tese de Doutorado). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-29092020-162754/pt-br.php

Vázquez, A. S. (2012). Ética. Civilização Brasileira.

Descàrregues

Publicades

2023-05-07

Número

Secció

Articles