Què i com s’investiga sobre aprenentatge servei a Mèxic?

Autors/ores

  • Azucena Ochoa Cervantes Universidad Autónoma de Querétaro, México
  • Adriana Reynaga Morales Universidad Nacional Autónoma de México, México
  • María del Carmen Navarro Téllez Universidad Autónoma de Nayarit, México
  • Leticia Ivonne López Villarreal Universidad de Monterrey, México

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.15.5

Paraules clau:

aprenentatge servei, recerca educativa, pràctiques

Resum

En els últims vint anys l'aprenentatge servei s'ha posicionat com una proposta pedagògica que a més de possibilitar un aprenentatge significatiu forma estudiants compromesos socialment. No obstant això, a Mèxic existeix poca evidència sobre el seu desenvolupament. És per això que la Xarxa Mexicana d'Aprenentatge Servei Solidari, es va proposar l'objectiu d'observar el desenvolupament de la metodologia i de visibilitzar les característiques de les pràctiques que es realitzen al país. Per a aconseguir-ho, es va realitzar una recerca amb enfocament qualitatiu amb abast descriptiu i interpretatiu. Seguint el mètode hermenèutic es van revisar vint-i-cinc articles que van complir els criteris d'inclusió. A partir de l'anàlisi de resultats es va observar que la majoria de les experiències documentades se centren en l'estudiantat, alguns no aconsegueixen aprofundir en la reflexió quedant-se només en la descripció del succeït; uns altres no fan explícits els mètodes i/o instruments utilitzats; uns altres més deixen de costat alguna de les arestes fonamentals de l’aprenentatge servei, ja sigui que ometen a la població/comunitat, o no expliciten els propòsits de formació, o no arribin a visibilitzar el protagonisme estudiantil. Tot plegat ens compromet com a xarxa a generar propostes per a superar aquestes àrees d'oportunitat.

Referències

Arráez, M.; Calles, J. y Moreno de Tovar, L. (2006). La Hermenéutica: una actividad interpretativa. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 7(2), 171-181.

Batlle, R. (2009). El servicio en el aprendizaje servicio. En Puig, J.M. (coord.). Aprendizaje Servicio (ApS). Educación y compromiso cívico (pp. 71‐90). Graó.

Bolívar, A. (2020). Análisis del discurso y hermenéutica como métodos en la interpretación de textos en Interpretatio. Revista de hermenéutica, 5(1), 17-34.

Cárcamo, H. (2005). Hermenéutica y Análisis Cualitativo. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, (23). Consultado de https://clio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26081/27386

Castro, J. (2017). Formación de valores para la convivencia democrática mediante la participación infantil: un proyecto de aprendizaje basado en el servicio en una escuela de educación primaria.Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro.

Celio, C. I., Durlak, J., & Dymnicki, A. (2011). A Meta-Analysis of the Impact of Service-Learning on Students. Journal of Experiential Education, 34(2), 164-181–181. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/105382591103400205

Dewey, J. (2004). Democracia y Educación. Morata.

Díaz, V. (2010). Querella por la cultura “revolucionaria” (1925). Fondo de Cultura Económica.

Fernández-Prados, J.S. y Lozano-Díaz, A. (2021). Origen, historia e institucionalización del Aprendizaje-Servicio. En D. Mayor y A. Granero (Eds.), Aprendizaje-Servicio en la universidad. Un dispositivo orientado a la mejora de los procesos formativos y la realidad social. (pp. 39-53). Octaedro.

García, M. y Cotrina, M. J. (2015). El aprendizaje y servicio en la formación inicial del profesorado: de las prácticas educativas críticas a la institucionalización curricular. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 19(1), 8-25.

González, B. (2021). El sentido de servicio en estudiantes universitarios. Aportes del Aprendizaje Servicio. Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro.

Luna, A. (2019). El aprendizaje-servicio como estrategia para favorecer la inclusión a través de la participación en un grupo de 2º en una escuela secundaria técnica. Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro.

Martínez, A. (2019). Cuando las y los jóvenes participan: Una mirada a sus problemáticas. Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro.

Martínez Maldonado, M. L. (coord.) (2022). El aprendizaje servicio como metodología para la formación profesional y la pertinencia social. UNAM.

McLaren, P. (1997). Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era posmoderna. Paidós.

Morales, L. (2017). Sentido de comunidad y participación de las y los adolescentes: una experiencia de aprendizaje-servicio en el bachillerato. Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro

Mungaray, A., Ocegueda, M., y Sánchez, M. D. (2002). Retos y perspectivas de la reciprocidad universitaria a través del servicio social en México. ANUIES.

Pérez, L. M. (2017). La participación infantil como elemento fundamental de la convivencia democrática: una experiencia de aprendizaje-servicio en la educación secundaria. Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro

Puig, J. (2014). En busca de otra forma de vida. Revista digital de la asociación CONVIVES, 7, 32-37.

Puig, J., Batlle, R., Bosch, C., y Palos, J. (2007). Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía. CIDE.

Quezada, R. (2011). La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión estratégica en la Educación Superior. El caso de España. Revista de Educación, 355, 109-133.

Reynaga, A. y Mijares, A. (2019). Análisis organizacional comparado del voluntariado universitario en México en dos instituciones públicas de educación superior. En La institucionalización del voluntariado universitario en México e Iberoamérica: experiencias de investigación. UNAM, pp 37-47.

Ruedas M., Martha; Ríos C. María y Nieves S. Freddy (2009). Hermenéutica: la roca que rompe el espejo. Revista Investigación y postgrado, 24(2), 181-201.

SEP (2019). La nueva escuela mexicana. Principios y orientaciones pedagógicas. Secretaría de Educación Pública. México. Disponible en: https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NEM%20principios%20y%20orientacio%C3%ADn%20pedago%C3%ADgica.pdf

Tapia, M. N., Montes, R., Gimelli, A., Maidana, M. P., Bridi, G., Scala, A., Tholke, C., y Puglia, E. (2016). Cómo desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio solidario en la Educación Inicial y Primaria. CLAYSS.

Tapia, M.N. (2010). La propuesta pedagógica del Aprendizaje servicio: una perspectiva latinoamericana. Tzhoecoen, revista científica, 5, 23-43.

Tapia, M.N. (2021). Social Engagement in the Higher Education Curriculum. CLAYSS.

Tecnológico de Monterrey (2006). El modelo educativo en el Tecnológico de Monterrey. En Manual operativo de aprendizaje-servicio. Tecnológico de Monterrey. Disponible en: http://www.cca.org.mx/apoyos/formacion_c/02_profesores/info_esp/03_Aprendizaje_Servicio/manual_operativo_AS.pdf

UNESCO. (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. UNESCO.

Universidad Autónoma de Nayarit (2003). Bases para el modelo curricular. UAN.

Universidad Autónoma de Nayarit (2017). Modelo de Colaboración Universitaria. UAN.

Ulloa, T. (2019). El proyecto Aprendizaje Servicio, la docencia y su influencia en la participación escolar. Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro

Zúñiga, I. (2021). El uso de la metodología Aprendizaje Servicio para potenciar el autoconcepto y construir ciudadanía en las y los estudiantes de tercer grado de escuela secundaria. Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación para la Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro

Descàrregues

Publicades

2023-05-07

Número

Secció

Articles