Aprenentatge servei, una experiència a l’eeducació superior emmarcada en el Context del COVID-19

Autors/ores

  • Estefanía López-Requena Universitat de València/Florida Universitaria, España

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.15.7

Paraules clau:

aprenentatge servei, universitat, pedagogia, metodologia, compromís social

Resum

Aquest article presenta un model d'implementació de la metodologia d’aprenentatge servei basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El treball descriu l'experiència duta a terme durant el curs 2020-2021 amb alumnes de primer curs del Grau en Pedagogia de la Universitat de València (Espanya), experiència emmarcada dins de la pandèmia del COVID-19. Els resultats demostren la idoneïtat d'utilitzar aquesta metodologia per a potenciar les competències docents relacionades amb les habilitats d'aprenentatge juntament amb les habilitats de desenvolupament personal. Planificar accions docents sota la premissa de resoldre problemes reals ajuda a la universitat a contribuir i generar impacte en termes de compromís social. A més, els estudiants mostren un major nivell de motivació cap a l'aprenentatge en desenvolupar projectes socialment útils.

Referències

Francisco, A. y Moliner, L. (2010). El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una estrategia en la formación de ciudadanía crítica. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13 (4), 69-77.

Guerrero, E. y Calero, J. (2013). El aprendizaje basado en proyectos como base metodológica en el grado de Educación Social. Educación social. Revista de Intervención Socioeducativa, 53, 73-91.

López-Fernández, I. y Benítez-Porres, J. (2018). El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una experiencia en el marco de una asignatura del Grado en Educación Primaria. Revista de Docencia Universitaria, 16 (2), 195-210.

Martínez, A. (2013). Análisis de las competencias en las prácticas escolares de Grado en Educación Infantil. Revista de Educación Inclusiva, 6(2), 21-39.

Martínez, M. (2006). Formación para la ciudadanía y educación superior. Revista Iberoamericana de Educación, 42, 85-102.

Puig, J.M. (2015). 11 Ideas Clave ¿Cómo realizar un proyecto de Aprendizaje Servicio? Graó.

REAS (2020). Proyectos de Aprendizaje Servicio en Tiempos de Covid-19. https://www.aprendizajeservicio.net/wp-co ntent/uploads/2020/10/CATALOGO-APS-EN-TIEMPOS-DE-CORONAVIRUS-.pdf

REDS-SDSN (2017). ¿Cómo empezar con los ODS en las universidades? Una guía para las universidades, los centros de educación superior y el sector académico. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf

Silva, J. y Maturana, D. (2017). Una propuesta de modelo para introducir metodologías activas en educación superior. Innovación Educativa, 17(73), 117-132.

Sotelino, A. (2015). Aprendizaje servicio y educación superior en Galicia. ¿Qué opinan los profesores? RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 1, 56-75.

Uruñuela, P. M. (2011). Aprendizaje-servicio, una metodología para el desarrollo de la convivencia. Humaitá, 6(1), 35-61.

Descàrregues

Publicades

2023-05-07

Número

Secció

Experiències i testimonis