Acompanyant les emocions en família. Percepcions de l'alumnat universitari sobre un projecte d'aprenentatge servei virtual desenvolupat a Perú

Autors/ores

  • María Méndez-Cañón Universitat Oberta de Catalunya
  • Adriana Ornellas-Rios-da-Silva Universitat Oberta de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.16.3

Paraules clau:

Aprenentatge servei virtual, educació superior, innovació educativa, mètode mitxte

Resum

L'aprenentatge servei virtual (ApSv) és una innovació pedagògica de l'aprenentatge servei que integra les tecnologies digitals. En els darrers anys, a conseqüència de l'expansió de les tecnologies i la docència remota d'emergència, s'ha observat un augment d'aquestes experiències a l'educació superior. Tot i això, la literatura científica mostra que les seves possibilitats encara es troben en procés de recerca. En concret, al Perú, el context de la investigació, l'evidència sobre experiències d'ApSv a la universitat és escassa. En aquest sentit, l'objectiu del present treball va ser analitzar les percepcions d'un grup d'estudiants sobre una experiència d'ApSv. Per aquest motiu es va plantejar un estudi exploratori de cas, utilitzant un disseny de mètodes mixtos. Es van recol·lectar les dades emprant un qüestionari dissenyat ad hoc per tal de recollir les percepcions i valoracions del projecte. Es van analitzar les dades quantitatives fent servir estadística descriptiva bàsica, i es va fer una anàlisi de contingut per extreure'n les dades qualitatives. Els resultats mostren que la metodologia ApSv és valorada positivament i es percep com una eina per desenvolupar les competències curriculars i transversals. Tot i això, coincideixen que s'han de buscar estratègies digitals que incrementin la participació per part de les persones usuàries del servei.

Referències

Bourelle, T. (2014). Adapting Service-Learning into the Online Technical Communication Classroom: A Framework and Model. Technical Communication Quarterly, 23(4), 247-264. https://doi.org/10.1080/10572252.2014.941782

Chambi, E. (2020). Percepciones sobre el aprendizaje-servicio en una muestra de estudiantes de ciencias de la salud de una universidad pública. Revista de Educación en Ciencias de la Salud, 17(2), 7.

Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson.

Escofet, A. (2020). Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: ¿una relación posible? RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 23(1). https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24680

García-Gutiérrez, J., y Ruiz-Corbella, M. (2020). Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: Un desafío para los espacios virtuales de aprendizaje. Service-Learning and digital environment of learning: innovative challenges for higher education., 23(1), 32-42. https://doi.org/10.5944/ried.23.1.25390

Guthrie, K. L., & McCracken, H. (2014). Reflection: The importance of making meaning in e-service-learning courses. Journal of Computing in Higher Education, 26(3), 238-252. https://doi.org/10.1007/s12528-014-9087-9

Huayamave, K. V. G., Benavides, B. B., & Sangacha, M. M. (2019). Estudio del rol de los padres de familia en la vida emocional de los hijos. Apuntes Universitarios, 9(2), 61-72.

Martínez Martín, M. (2016). Responsabilidad social de la universidad en el marco de la sociedad abierta. In M. A. Santos Rego (Ed.), Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e innovación en la universidad (pp. 139-153). Biblioteca Nueva.

Pelletier, K., McCormack, M., Reeves, J., Robert, J., & Arbino, N. (2022). 2022 EDUCAUSE Horizon Report, Teaching and Learning Edition.

Ramos, R. V. C., & Pérez, J. A. C. (2022). Competencias digitales y el aprendizaje-servicio en docentes de Educación de una universidad pública de la ciudad de Lima en tiempos de SARS-CoV-2. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), LII(3), 269-290.

Schwehm, J. S., Lasker-Scott, T. & Elufiede, O. (2017). A Comparison of Learning Outcomes for Adult Students in On-Site and Online Service-Learning. Online Journal of Distance Learning Administration, 20(1).

Shek, D. T. L., Li, X., Yu, L., Lin, L., & Chen, Y. (2022). Evaluation of Electronic Service-Learning (e-Service-Learning) Projects in Mainland China under COVID-19. Applied Research in Quality of Life. https://doi.org/10.1007/s11482-022-10058-8

Stefaniak, J. (2020). A Systems View of Supporting the Transfer of Learning through E-Service-Learning Experiences in Real-World Contexts. TechTrends, 64(4), 561-569. https://doi.org/10.1007/s11528-020-00487-3

Waldner, L. S., Widener, M. C., & McGorry, S. Y. (2012). E-Service Learning: The Evolution of Service-Learning to Engage a Growing Online Student Population. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 16(2), Article 2.

Descàrregues

Publicades

2023-12-23

Número

Secció

Articles