Millorant l’autoeficàcia cap a la inclusió del futur professorat d’Educació Física. Una experiència d’aprenentatge servei

Autors/ores

  • Jorge Abellán Universidad de Castilla-La Mancha

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.16.11

Paraules clau:

inclusió, discapacitat intel·lectual, formació del professorat, aprenentatge servei

Resum

L'aprenentatge servei és una metodologia rellevant en la formació de futurs professionals de l'educació, ja que permet aprendre continguts formatius mentre es presta un servei a la comunitat. En aquest treball es presenta una experiència d'aprenentatge servei en què van participar 34 estudiants del Grau en Mestre en Educació Primària. Durant la seva formació a Educació Física van prestar un servei a un grup de 14 persones amb discapacitat intel·lectual i pluridiscapacitat que vivien en una residència gestionada per una associació sense ànim de lucre. Com a part de l'aprenentatge dels continguts propis del Grau, a l'aprenentatge servei havien de dissenyar i dirigir jocs d'Educació Física i crear materials adaptats a partir de materials reciclats. S'utilitzà la versió en castellà de la Self-Efficacy Scale for Physical Education Teacher Education Majors towards Children with Disabilities per avaluar l'efecte que la participació en l'aprenentatge servei pogués tenir en la seva percepció de preparació per atendre l'alumnat amb discapacitat a les classes d’Educació Física. A més, es va fer servir el Sonrisòmetre per conèixer el nivell de gaudi dels receptors del servei respecte a les activitats proposades. Els resultats van mostrar millores significatives a l'autoeficàcia després del programa d'intervenció, tant al total de l'escala com a les escales de discapacitat intel·lectual i física. En conclusió, l'experiència d'aprenentatge servei va aconseguir incrementar la percepció de preparació per atendre els estudiants amb discapacitat durant les classes d'educació física alhora que aconseguia valors positius en els receptors del servei.

Referències

Abellán, J. (2019a). Aprendizaje-servicio y atención a la diversidad en la formación del profesorado de educación física. En M. López, A. M. Sanz y C. Pérez (Coords.). Experiencias de Innovación Docente en Enseñanza Superior de Castilla-La Mancha 2019 (p. 109). Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Castilla-La Mancha. http://doi.org/10.18239/atenea.06.2019

Abellán, J. (2019b). Apromips y el alumnado de la mención de Educación Física de la Facultad de Educación de Cuenca. Revista Apromips, 26-29. https://apromips.org/wp-content/uploads/Revista-2019.pdf

Abellán, J. (2020). El material reciclado y/o autoconstruido como respuesta a las necesidades educativas especiales en Educación Física. Ágora para la Educación Física y el Deporte, 22, 253-266. https://doi.org/10.24197/aefd.0.2020.253-266

Abellán, J. (2021). Aprendizaje-servicio y su efecto sobre las actitudes hacia la inclusión en futuros maestros de Educación Física. Contextos Educativos, 27, 83-98. https://doi.org/10.18172/con.4535

Abellán, J. (2022). Prácticas externas en educación física a través de aprendizaje-servicio con personas con discapacidad intelectual. Revista Prácticum, 7(1), 40-55. https://doi.org/10.24310/RevPracti cumrep.v7i1.14633

Abellán, J. y Hernández-Martínez, A. (2021). Aprendizaje-servicio y construcción de materiales en la formación inicial del profesorado de Educación Física. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 96, 147-162. https://doi.org/10.47553/rifop.v96i35.1.83261

Abellán, J., Hernández-Martínez, A., González-Martí, I. y Serra-Olivares, J. (2015). Efecto de un programa para mejorar las actitudes hacia la discapacidad en estudiantes del grado de maestro de primaria con mención en educación física. En M. T. Ramiro, T. Ramiro-Sánchez y M. P. Bermúdez (Comp.), FECIES 2015 (pp. 1228-1234). Asociación Española de Psicología Conductual.

Álvarez, J. L. y Buenestado, M. (2016). Predictores de las actitudes hacia la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales en futuros profesionales de la educación. Revista Complutense de Educación, 26(3), 627-645. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n3.44551

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. Freeman.

Bates. A. K., Drits, D., Allen, C. & McCandless, P. (2009). Service learning as an instructional strategy for the preparation of teachers. The Journal of Effective Teaching, 9, 5-23.

Block, M. E. & Fines, A. (2022). Examining physical activity for individuals with disabilities through a social justice lens. Kinesiology Review, 11(1), 80-87. https://doi.org/10.1123/kr.2021-0052

Block, M., Taliaferro, A., Harris, N. & Krause, J. (2010). Using self-efficacy theory to facilitate inclusion in general physical education. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 81(3), 43-46. https://doi.org/10.1080/07303084.2010.10598448

Block, M.E., Hutzler, Y., Barak, S. & Klavina, A. (2013). Creation and validation of the self-efficacy instrument for physical education teacher education majors toward inclusion. Adapted Physical Activity Quarterly, 29, 184-205. https://doi.org/10.1123/apaq.30.2.184

Capella, C., Gil, J. y Martí, M. (2014). La metodología del aprendizaje-servicio en la educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 116(2), 33-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.03

Carrington, S. & Saggers, B. (2008). Service-learning informing the development of an inclusive ethical framework for beginning teachers. Teaching and Teacher Education 24, 795-806. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.09.006

Chiva-Bartoll, O. & Fernández-Rio, J. (2022). Advocating for Service-Learning as a pedagogical model in Physical Education: towards an activist and transformative approach. Physical Education and Sport Pedagogy, 27, 5, 545-558, https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1911981

García-Barrera, A. (2017). Las necesidades educativas especiales: un lastre conceptual para la inclusión educativa en España. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 6. https://doi.org/10.1590/s0104-40362017002500809

García-Rico, L., Santos-Pastor, M. L., Ruiz-Montero, P. J. y Martínez-Muñoz, L. F. (2023). Efectos del Aprendizaje-Servicio Universitario sobre la Competencia Docente del Alumnado el Ámbito de la Actividad Física y el Deporte. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 12(1), 65-84. https://doi.org/10.15366/riejs2023.12.1.004

Haegele, J. A., Hodge, S., Filho, P.J.B.G. & de Rezende, A.L.G. (2018). Brazilian physical education teachers' attitudes toward inclusion before and after participation in a professional development workshop. European Physical Education Review, 24(1), 21-38. https://doi.org/10.1177/1356336X16662898

López-Fernández, I. y Benítez-Porres, J. (2018). El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una experiencia en el marco de una asignatura del Grado en Educación Primaria. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 16(2), 195-210. https://doi.org/10.4995/redu.2018.9127

Maravé-Vivas, M., Salvador-Garcia, C., Gil-Gómez, J. y Chiva-Bartoll, Ó. (2022). Promoción de la inclusión educativa en la formación docente a través de la aplicación de Aprendizaje-Servicio Universitario en el ámbito de la diversidad funcional. Retos, 45, 163-173. https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.92688

Reina, R., Healy, S., Roldán, A., Hemmelmayr, I. y Klavina, A. (2019). Incluye-T: a professional development program to increase the self-efficacy of physical educators towards inclusion, Physical Education and Sport Pedagogy. https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1576863

Reina. R., Hemmelmayr, I. y Sierra‐Marroquín, B. (2016). Autoeficacia de profesores de educación física para la inclusión de alumnos con discapacidad y su relación con la formación y el contacto previo. Psychology, Society, & Education, 8(2), 93‐103. https://doi.org/10.25115/psye.v8i2.455

Rillotta, F. y Nettelbeck, T. E. D. (2007). Effects of an awareness program on attitudes of students without an intellectual disability towards persons with an intellectual disability. Journal of intellectual and developmental disability, 32(1), 19-27. https://doi.org/10.1080/13668250701194042

Roper, E.A. y Santiago, J.A. (2014). Influence of service-learning on kinesiology students' attitudes toward P-12 students with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 31, 162-180. https://doi.org/10.1123/apaq.2013-0086

Sze, S. (2009). A literature review: Pre-service teachers' attitudes toward students with disabilities. Education, 130(1), 53-57.

Taliaferro, A. & Harris, N. P. (2014). The Effects of a One-Day Workshop on Physical Educators' Self-Efficacy Toward Inclusion of Students with Autism. Palaestra, 28(3), 38-43.

Tant, M. & Watelain, E. (2016). Forty years later, a systematic review on inclusion in physical education (1975-2015): A teacher perspective. Educational Research Review, 19, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.04.002

UNESCO (2016). A Review of Evaluative Evidence on Teacher Policy. UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244373e.pdf

Wilhelmsen, T. & Sørensen, M. (2017). Inclusion of children with disabilities in physical education: A systematic review of literature from 2009 to 2015. Adapted Physical Activity Quarterly, 34, 311-337. https://doi.org/10.1123/apaq.2016-0017

Descàrregues

Publicades

2023-12-23

Número

Secció

Articles