Requeriments i viduïtat femenina: un exemple de l’activitat notarial a la Barcelona del segle XIV

Mireia Comas Via

Resum


La documentació notarial és una font indispensable per a la Història de les dones. Mentre que els testaments, els inventaris i tot tipus de contractes solen ser els documents més utilitzats, els requeriments i els arbitratges no han cridat tant l’atenció dels historiadors i historiadores. L’objectiu d’aquest treball és analitzar, en primer lloc el paper del notari en aquestes tipologies documentals i, en segon lloc estudiar les di cultats de les vídues de la Barcelona baixmedieval que apareixen en aquesta documentació. Les fonts mostren viudes de totes les classes socials defensant els seus drets i els dels seus infants, especialment per aconseguir la restitució del dot, així com resoldre altres qüestions de caràcter econòmic. Tot i que aquestes situacions es devien probablement a la seva vulnerabilitat en tant que dones sense home, les vídues eren capaces de fer sentir les seves veus davant d’un tribunal per tal de trobar una solució als seus problemes


Paraules clau


activitat notarial; requestes notarials; sentències arbitrals; vídues; Barcelona; Baixa Edat Mitjana

Text complet:

PDF PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona