Contacte de la revista

Facultat de Geografia i Història. GEHCI - Departament d'Història Contemporània. Carrer Montalegre, 6 08001 Barcelona

Contacte principal

Jordi Casassas Ymbert
Catedràtic d'Història Contemporània, departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona
Telèfon 93 403 77 95

Suport tècnic

Miguel Garau