Equip editorial

Direcció

Jordi Casassas, Universitat de Barcelona (UB), Spain

Consell de redacció

Dr. Sebastià Serra Busquets, Universitat de les Illes Balears (UIB)

Dr. Carles Santacana, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Ferran Archilés, Universitat de València (UV)

Dr. Santiago Izquierdo, Universitat Oberta de Catalunya/ Universitat Pompeu Fabra (UOC/UPF)

Dr. David Cao Costoya, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Giovanni C. Cattini, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Òscar Costa, Univesitat de Barcelona (GEHCI-UB)

Dr. Albert Ghanime, Universitat de Barcelona (UB)

Dra. Teresa Abelló, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Marimon Antoni, Universitat de les Illes Balears (UIB)

Dr. Stéphane Michonneau, Université de Lille 3, France

Dra. Maria Llombart Huesca, Université Paul Valéry Montpellier 3, France

Comitè assessor

Dr. Thomas S. Harrington, Trinity College in Hartford Connecticut

Dra. Susanna Tavera Garcia, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Joan Manuel Tresserras, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Dr. Ismael Saz Campos, Universitat de València (UV)

Dr. Octavio Ruiz Manjón, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Dr. Michel Ostenc, Université de Angers, France

Dr. José Carlos Mainer, Universidad de Zaragoza (UZ)

Dr. Paolo Macry, Università degli Studi di Napoli Federico II

Dr. Antonis Liakos, University of Athens, Greece

Dra Elena Hernández Sandoica, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Dr. Ivan Harsanyi, University of Pécs, Hongary

Dr. Antoni Riera Melis, IRCVM - Universitat de Barcelona

Dr. jean-Louis Guereña, Université François Rabelais de Tours

Dr. Juan Francisco Fuentes, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Dr. Francesc Espinet, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Dr. Elio D'Auria, Università della Tuscia (UT)

Dr. Jesús Contreras, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Norbert Bilbeny, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Albert Balcells, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Dr. Paul Aubert, Université Aix-En-Provence (UP)

Dr. Rafael Aracil, Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Joseba Agirreazkuenaga, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)

Dra. Montserrat Duch, Universitat Rovira i Virgili (URV)