Equip editorial

Direcció

 1. Jordi Casassas, Universitat de Barcelona (UB), Espanya

Consell de redacció

 1. Dr. Sebastià Serra Busquets, Universitat de les Illes Balears (UIB)
 2. Dr. Carles Santacana, Universitat de Barcelona (UB)
 3. Dr. Ferran Archilés, Universitat de València (UV)
 4. Dr. Santiago Izquierdo, Universitat Oberta de Catalunya/ Universitat Pompeu Fabra (UOC/UPF)
 5. Dr. David Cao Costoya, Universitat de Barcelona (UB)
 6. Dr. Joaquim Capdevila, Universitat de Lleida (UdL)
 7. Dr. Giovanni C. Cattini, Universitat de Barcelona (UB)
 8. Dr. Òscar Costa, Univesitat de Barcelona (GEHCI-UB)
 9. Dr. Albert Ghanime, Universitat de Barcelona (UB)
 10. Dra. Teresa Abelló, Universitat de Barcelona
 11. Dr. Marimon Antoni, Universitat de les Illes Balears (UIB)

Comitè assessor

 1. Dr. Joseba Agirreazkuenaga, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
 2. Dr. Antonis Liakos, University of Athens, Greece
 3. Dr. Paolo Macry, Università degli Studi di Napoli Federico II
 4. Dr. José Carlos Mainer, Universidad de Zaragoza (UZ)
 5. Dr. Michel Ostenc, Université de Angers, France
 6. Dr. Antoni Riera Melis, IRCVM - Universitat de Barcelona
 7. Dr. Santiago Riera Tuèbols, Universitat de Barcelona (UB)
 8. Dr. Octavio Ruiz Manjón, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 9. Dr. Ismael Saz Campos, Universitat de València (UV)
 10. Dr. Joan Manuel Tresserras, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 11. Dra Elena Hernández Sandoica, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 12. Dr. Ivan Harsanyi, University of Pécs, Hongary
 13. Dr. Thomas S. Harrington, Trinity College in Hartford Connecticut
 14. Dr. Rafael Aracil, Universitat de Barcelona (UB)
 15. Dr. Paul Aubert, Université de Provence (UP)
 16. Dr. Albert Balcells, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 17. Dr. Norbert Bilbeny, Universitat de Barcelona (UB)
 18. Dr. Jesús Contreras, Universitat de Barcelona (UB)
 19. Dr. Elio D'Auria, Università della Tuscia (UT)
 20. Dr. Francesc Espinet, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 21. Dr. Juan Francisco Fuentes, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 22. Dr. jean-Louis Guereña, Université François Rabelais de Tours
 23. Dra. Susanna Tavera Garcia, Universitat de Barcelona (UB)
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona