INDEXACIÓ

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

ERIH PLUS Ofereix dades bibliogràfiques de revistes d'humanitats i ciències socials en qualsevol llengua

ESCI Emerging Sources Citation Index és un índex de Thompson Reuters inclòs a la Web of Science Core Collection

Carhus plus és un Projecte desenvolupat per l’AGAUR. Avalua revistes de ciències socials i humanitats (d’àmbit local, nacional i internacional). Classificació CARHUS+:
Historia A

Latindex té com a objectiu difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal

CIRC Classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat. Tenen en compte productes d'avaluació existents considerats per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEA i ANECA

MIAR mesura quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dadesBases de dades bibliogràfiques

SCOPUS Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars

DIALNET és un portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.

   

Portals de revistes d'accés obert

DOAJ Directori de revistes científiques d’accés obert

RACO és un portal que conté articles a text complet de revistes científiques i culturals catalanes

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes

width=

DULCINEA té com a objectiu donar a conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació