La Historia de Cataluña de Víctor Balaguer. Un panorama literari

Rosa Cabré i Monné

Resum


El treball «La Historia de Cataluña de Víctor Balaguer. Un panoramaliterari» tracta dels catorze capítols d’aquesta obra dedicats als «Progresosde la civilización», on es dibuixa la història de la literatura catalanadins la corresponent història de la cultura. Uns capítols i una visió de laliteratura que han passat molt desapercebuts pels historiadors, encara quealguns dels escriptors de la Restauració van deixar escrit que la seva lecturava ajudar els de la seva generació a conèixer i estimar més el país, la culturai la literatura. L’objectiu ha estat analitzar aquesta part de l’obra, que tésentit per ella mateixa, dins el seu context, assenyalar-ne les fonts i els vinclesamb la tradició de la historiografia literària i les propostes innovadoresque, dins el panorama europeu, ofereix. Tot plegat ens permet de valorar-laadequadament i dir que mereixeria figurar amb tota la seva entitat en unahipotètica futura història de les històries de la literatura catalana.

Paraules clau


Víctor Balaguer, historiografía, literatura, romanticisme.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/cercles2016.19.1008

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona