Balaguer, el Grand Tour i els models de noves llibertats a Europa. El mite italià i la seva (in)viabilitat

Autors/ores

  • Giuseppe Grilli Università di Roma Tre

DOI:

https://doi.org/10.1344/cercles2016.19.1010

Paraules clau:

Renaixença, Risorgimento, moviments nacionalistes, Grand Tour, història cultural.

Resum

El treball analitza la paradoxa que el model d’unificació italianaexercí sobre Víctor Balaguer: si, per una part, la renaixença italiana amb totel que representava d’element cultural i simbòlic formava part ineludibledel Grand Tour cultural de les generacions joves i cultes del període, perl’altra, el model centralista i uniformitzador del moviment hauria d’haverestat rebutjat per l’escriptor català, defensor de les llibertats locals, especialmentde les dels antics regnes. Tot i això, Víctor Balaguer defensà reiteradamental llarg de la seva vida l’unitarisme italià.

Biografia de l'autor/a

Giuseppe Grilli, Università di Roma Tre

Descàrregues

Publicades

2016-11-13