Víctor Balaguer, Montserrat i Catalunya

Autors/ores

  • Josep Maria Garcia Fuentes UPC

DOI:

https://doi.org/10.1344/cercles2016.19.1013

Paraules clau:

romanticisme, muntanya, Humboldt, nacionalisme, catalanisme, Espanya, Grup de Vic.

Resum

Víctor Balaguer, autoproclamat trobador de Montserrat, va esdeve·nir l’ideòleg que va fer possible el desencadenament de la construcció delMontserrat modern i la seva definició com a símbol de referència dins del seuambiciós projecte de creació d’un estat modern per a la Catalunya i l’Espa·nya contemporànies. Aquest article revisa l’obra política, històrica i intel·lectual balagueriana i analitza la seva relació amb la construcció montser·ratina, així com la complexitat de la interpretació que Balaguer basteixsobre Montserrat.

Biografia de l'autor/a

Josep Maria Garcia Fuentes, UPC

Descàrregues

Publicades

2016-11-13