Sexualitat i doble moral a les illes Balears (1960-1975)

Autors/ores

  • Tomeu Canyelles Canyelles Universitat de les Illes Balears

DOI:

https://doi.org/10.1344/cercles2017.20.1005

Paraules clau:

Illes Balears, turisme, sexualitat, moral, franquisme

Resum

Durant els darrers quinze anys del franquisme es pot documentar una evolució de la moralitat força significativa, que esdevé l’origen de nombrosos conflictes culturals per a la població de l’arxipèlag. La progressiva suavització de les normatives i els codis morals per part de les autoritats, així com la preponderància socioeconòmica de la nova indústria turística, fan que comencin a arrelar certs costums i estètiques que provoquen l’enuig dels sectors socials més conservadors. A poc a poc, la cultura del plaer quedà arrelada entre la societat illenca i deixà d’anar associada tant al pecat com al rebuig social

Biografia de l'autor/a

Tomeu Canyelles Canyelles, Universitat de les Illes Balears

Facultat de Filosofia i Lletres Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Descàrregues