La Revolució Francesa i el Terror. Perspectives actuals des de la història social i cultural

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/cercles2020.23.1009

Paraules clau:

idees il·lustrades, Robespierre, Terror, democràcia, revisionisme.

Resum

El període del Terror de la Revolució Francesa ha estat en la historiografia
revolucionària objecte de les més diverses anàlisis, les quals, en
molts casos, han servit com a element clau per a interpretar i valorar tot el
procés. Aquest treball se situa en aquesta línia en analitzar els orígens intel·
lectuals de la Revolució, la figura de Robespierre i el període del Terror. La
perspectiva emprada és la de la història social i cultural i ens porta, per una
banda, a concloure que cal fugir de les explicacions deterministes, materialistes
i idealistes, i cal introduir els contextos concrets, la contingència i la
decisió individual com a factors explicatius, i, per l’altra, a assenyalar com
una mancança dels autors i les autores que analitzem, en concret, l’absència
o la poca importància causal que té, a l’hora d’explicar l’acció revolucionària,
el conflicte entre la llibertat republicana i el dret de propietat, això és,
entre el projecte jacobí robespierrista i el liberalisme doctrinari.

Descàrregues

Publicades

2020-11-25