Practice Theory in Practice: Critical Anthropology in Galicia and Portugal in the 1970s

Brian Juan O’Neill

Resum


Quines són les connexions entre el lloc del treball de camp i els autors, textos i teories que inspiren l’etnògraf abans i després de la seva estada? Presentem aquí, en retrospectiva, la sinuosa trajectòria recorreguda en dues localitats estudiades durant la dècada dels 70 – les muntanyes de Caurel a l’est de Galícia i la regió de Trás-os-Montes al nordest de Portugal. Cap d’elles semblava encaixar dins l’antropologia britànica del Mediterrani dominant i en expansió al llarg de la dècada. Ambdós llogarets semblaven tot menys minúsculs i igualitaris paradisos rurals. Les estructures familiars duals, les dinàmiques domèstiques complexes, els intercanvis laborals asimètrics, les formes de matrimoni alternatives i l’elevat nombre de fills bastards que els caracteritzaven requerien una anàlisi radicalment diferent. La inspiració va venir de la mà de la sociologia comparativa de Goody sobre les estratègies hereditàries a Euràsia, i de la teoria de la pràctica de Bourdieu. La meva formació universitària prèvia en literatura realista i microanàlisi descriptiva va acabar per tenir – degut al treball de camp mateix – un ressò considerable. I l’esperit rebel i penetrantment hiper-crític de Goody i Bourdieu va servir d’inspiració.

 


Paraules clau


Teoria de la pràctica, antropologia crítica, treball de camp, Galícia, Portugal

Text complet:

TEXT COMPLET (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


associacioantropologies.org
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona