Do RAND à RDA? Modernização compulsória e práticas sociais e estratégias de mobilidade social

Héctor Guerra Hernández

Resum


Moçambic va experimentar, com pocs països, transformacions profundes en els darrers trenta anys. Aquestes transformacions han estat marcades per la introducció de diferents models de producció i desenvolupament, forçadament modernitzants, que cercaven convertir un món tradicional tribalista en un modern de cort occidental. D'acord amb aquest fet intentarem qüestionar, a partir de la circulació migratòria moçambiquesa, la relació entre modernització econòmica i modernitat política, durant els períodes colonial i post-colonial, tenint en compte un aspecte específic: el caràcter explícitament compulsori de l'ús de la força de treball i les diversificades respostes dels habitants, objectes d'aquests processos caracteritzats pel treball compulsori, en especial els antics treballadors que van ser a la RDA.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


associacioantropologies.org
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona