Medicalització i medicamentalització de la vida com a estratègia biopolítica a les societats patriarcapitalistes

Autors/ores

  • Ximena Lagos Morales

Resum

L'objectiu d'aquest assaig és reflexionar sobre les implicacions del suïcidi feminicida com a fet individual, social i biopolític, sobre la base d'un exercici reflexiu i la tensió entre diferents autors que han abordat aquesta temàtica. Es proposa llegir la història de vida de Josefa a la novel·la “Tres mil viatges al sud” de Manuel Machuca, en clau biopolítica i des del concepte de suïcidi feminicida encunyat per Diana Russell i treballat extensament per Rita Laura Segato. A les històries que relata l'autor s'evidencien les múltiples opressions que travessen les històries de dones. S'explicita una violència sistèmica emparada a l'ordre patriarcal, colonial i capitalista dels nostres temps i un model de cures i pràctica clínica com a dispositius de control social. Es reconeix com la medicalització i medicamentalització de les nostres vides, produïda i reproduïda des de l'actual model mèdic hegemònic, afavoreix i accentua totes les violències estructurals que avui persisteixen. Lluny de pretendre una simplificació d'un debat complex, sempre vigent, com és aquell respecte del suïcidi i, més encara, del suïcidi feminicida, compartir aquesta reflexió és un intent d’obrir espais de diàleg reflexiu i d’acció col·lectiva al voltant de les implicacions biopolítiques de la pràctica assistencial.

 

PARAULES CLAU: Medicalització; medicamentalització; suïcidi feminicida; biopolítica; patriarcapitalisme. 

 

Publicades

2021-12-23

Número

Secció

Articles