Editorial

Autors/ores

  • Francesc Xavier Hernàndez-Cardona Universitat de Barcelona
  • Rafael Sospedra-Roca Universitat de Barcelona

Resum

Encarem el número 13 d'EBRE 38 corresponent a l'any 2023 amb novetats i canvis. El primer i més important és que el nostre company, el Dr. Pelai Pagès i Blanch, deixa la direcció formal, ja que ha començat a gaudir d'una merescuda jubilació. Tanmateix, continuarà amb nosaltres, com a emèrit de la Universitat de Barcelona i com a membre del comitè de redacció. No cal ni dir que la tasca del Dr. Pagès en la revista ha estat immensa, i determinant, des de la seva fundació en el 2003. Han estat vint anys de feina incessant per treballar una temàtica, la de la Guerra Civil Espanyola, no sempre prou considerada. A banda hom sap que el Dr. Pagès és un dels grans de la historiografia contemporània i que les seves investigacions han estat cabdals per entendre la complexitat de la història de Catalunya i de l'Estat espanyol del segle XX. S'incorpora a la direcció el Dr. Rafael Sospedra-Roca, de la Universitat de Barcelona que ja ha exercit de fa molt temps com a editor de la publicació.

Com a novetat observareu que, en el plantejament de la revista, han anat assolint cada vegada més protagonisme els continguts vinculats al patrimoni, l'educació i l'arqueologia. Això ha estat una deriva natural, ja que des del 2003 el grup de recerca DIDPATRI (Didàctica del Patrimoni) sempre ha tingut un ancoratge important en la didàctica del patrimoni i en l'arqueologia del conflicte. Altrament, l'arqueologia sobre temes contemporanis ha guanyat protagonisme quantitativament i qualitativament. Òbviament, la variable educativa també està en alça, ja que l'interès per donar a conèixer els fets de la Guerra Civil ha generat fins i tot dues lleis de l'Estat espanyol.

Entrem doncs en una nova etapa consolidant l'obertura, cada vegada més, cap als interessos de la societat i facilitant una aproximació holística al conflicte del 36-39 que consideri òptiques tan diverses com puguin ser les que donen la història, l'arqueologia, l'educació i la didàctica, el patrimoni, la museografia... Ampliem també el ventall cronològic en tant que a partir d'ara incorporarem, de manera més decidida, articles dels precedents del conflicte, així com del període de postguerra. Aquests canvis es van donant amb una dinàmica d'ampliació de col·laboració amb altres institucions amb interessos en la recerca. Podreu comprovar que en el present número (com també passarà en el següent) anem incorporant articles relacionats amb congressos o jornades. En aquesta ocasió, previ acord amb l'EUROM (European Observatory on Memories) publiquem algunes comunicacions presentades a les «I Jornades Internacionals sobre patrimoni del conflicte» celebrades els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2023 a Figueres. Cal precisar, però, que els articles han estat verificats, abans de la seva publicació, pels processos de revisió i avaluació que es practiquen a la revista. I res més, esperem que aquest número respongui a les expectatives de canvi i, agrair-vos el suport que arqueòlegs, historiadors, didactes, museògrafs... doneu a la revista.

Esperem continuar gaudint de la vostra confiança.

Descàrregues

Publicades

2023-12-14

Com citar

Hernàndez-Cardona, F. X., & Sospedra-Roca, R. (2023). Editorial. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, 13(13), 5. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/45177