No 5/6 (2000): Escriptura de dones a Cuba. El carnaval dels gèneres als finals de mil·leni

					Veure No 5/6 (2000): Escriptura de dones a Cuba. El carnaval dels gèneres als finals de mil·leni

Coords. Diony Durán & Annalisa Mirizio

Publicades: 2010-06-06

CREACIÓ