La rivolta napoletana del 1647. Il ruolo delle autorità cittadine nella fi ne di Masaniello

Autors/ores

  • Silvana D'Alessio

Paraules clau:

Masaniello, Nàpols, revolta de 1647, conspiració, bogeria

Resum

La tràgica mort de Masaniello no va reportar benefi cis reals als napolitans, segons alguns cronistes. Sens dubte, va sembrar el pànic i aviat va signifi  car una confirmació per als escèptics, dintre i fora de la península italiana. Si Masaniello, després de la seva reconciliació amb el virrei, el duc d’Arcos, va  acariciar durant unes hores el somni de convertir-se en servent fi  del del duc i de rebre beneficis a canvi (en particular, una valuosa protecció), documents d’arxiu i cròniques de l’època ens permeten tenir un millor coneixement dels fets, complexos, dels seus últims dies de vida. Aquest article ofereix una anàli-si més detinguda d’aquest episodi que la que l’autora fa en la seva recent bio-grafía del famós peixater.

Descàrregues

Número

Secció

Articles