Luisa de las Llagas. La abadesa de las Descalzas y el proceso de la comunicación política y cultural entre la corte real española y la imperial

Autors/ores

  • Pavel Marek

Paraules clau:

Luisa de Pernestán, Emperadriu Maria, Família Lobkowicz, Casa d’Àustria, Cort espanyola, , Relacions Espanya-Imperi, Monestir de les Descalzas Reales, Comunicació política i cultural, Xarxa de relacions

Resum

L’objectiu principal d’aquest article és estudiar el paper de les relacions de parentiu en els processos de comunicació política i cultural entre la monarquia espanyola i l’Imperi durant els segles xvi i xvii. Mitjançant la correspondència privada de Luisa de las Llagas, menina de l’emperadriu Maria i, més tard, monja i abadessa del monestir de les Descalzas Reales, amb la seva germana Polisena i el seu segon marit, Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz, s’ha pogut perfi lar la seva funció com a informadora dels moviments polítics en la cort i com a mitjancera entre els seus parents centreeuropeus i els membres de la casa reial i de l’alta noblesa espanyola. Finalment, es veu igualment el seu paper de divulgació del gust espanyol i dels usos i costums de la cort reial per mitjà de la paraula escrita i dels regals

Descàrregues

Número

Secció

Articles