Lectores y libros en tiempos del Quijote

Autors/ores

  • Ofelia Rey Castelao

Resum

Analitzar la difusió d’un llibre és una operació metodològica difícil, sobretot quan es tracta d’una obra com El Quijote. En aquest article es plantegen les circumstàncies en les quals es produí la publicació i la seva propagació: les taxes d’alfabetització a inicis del segle XVII i la clientela potencial de l’escrit, l’estat de l’activitat impressora a la Península, el mercat del llibre i dels productes de la impremta, les existències de llibres en les cases, els mecanismes invisibles de la difusió, etc. Definit així el marc –extraordinàriament negatiu en el qual El Quijote començà la seva marxa, s’intenta observar el que, finalment, és la història d’un supervivent.

Descàrregues

Número

Secció

Dossier: El temps del Quixot