La pràctica de l’estudiant al blended learning: una observació sistèmica

Claudia Islas-Torres

Resum


Actualment, els processos educatius universitaris estan marcats per la irrupció de les tecnologies a les aules. Aquest fet suposa la modificació de les accions d'ensenyament i d'aprenentatge en barrejar les TIC amb la presencialitat, donant cabuda a una modalitat mixta, híbrida, o del tipus blended learning, en què estudiants i docents juguen rols diversos diferenciant-se dels tradicionals. Davant aquesta situació, aquest document presenta un resum dels resultats quantitatius-descriptius obtinguts en una recerca doctoral, en què un dels objectius va ser descriure la pràctica de l'estudiant des d'una perspectiva sistèmica: aquest acostament integral va permetre representar aquesta pràctica des de les dimensions cognitiva, actitudinal, d’aprenentatge, tecnològica i comunicativa. Els resultats mostren un estudiant actiu en el seu procés d'aprenentatge, familiaritzat amb les tecnologies, a qui no li és fàcil treballar col·laborativament, que interactua més amb els seus companys que amb el docent;  la seva acceptació i gust cap a la modalitat depèn de les seves percepcions i experiències anteriors, a més de les característiques del docent que imparteixi el curs. La recerca es va dur a terme al Centre Universitari de los Altos de la Universitat de Guadalajara, Jalisco, Mèxic.


Paraules clau


Pràctica; Estudiant; B-learning; Enfocament Sistèmic

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.2823

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona