Estudi sobre la pràctica pre professional docent a la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències de l'Educació de la Universitat de Cuenca - Equador

Núria Rosich-Sala, Marco Jácome-Guzmán

Resum


La pràctica docent és una activitat central en la formació d'un professor, però pel que sembla no se li està donant la suficient importància. Per aquest motiu s'ha fet un estudi sobre com es la realitza a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Cuenca (Equador). Un altra motivació especial és el canvi en el 2013 del reglament que les regula, és per això que va ser necessari apropar-se a la seva problemàtica amb un estudi previ que ajudi a estructurar el nou currículum. Es va treballar amb el mètode de la investigació participativa amb professors tutors de pràctica i estudiants practicants i expracticantes de cinc de les sis carreres que ofereixen formació de professors. La investigació va ser de tipus descriptiva amb fase d'intervenció. Es va aplicar enquestes estructurades, entrevistes, gravacions d'àudio i fòrums de discussió. Es va tabular la informació prèvia a les reunions del grup de treball, on es van donar a conèixer els informes preliminars. En elles es va constatar deficiències en la comunicació dels involucrats en la pràctica, manca d'informació i de participació entre els actors i les institucions i també deficiències en l'estructura del currículum. També s'observa que no hi ha relació entre la pràctica i els treballs de grau dels practicants. Amb tots aquests resultats i conclusions s'informa als participants, a les juntes acadèmiques i autoritats per aplicar els correctius que se suggereixen en l'estudi

Paraules clau


Pràctica pedagògica; Formació de professors; Programa d'estudis

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.28222

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona