Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d'Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia

María-Begoña Alfageme-González, Alejandro Egea-Vivancos

Resum


Gairebé deu anys després de l'entrada de les competències bàsiques en la legislació educativa espanyola, intentem detectar quina és la realitat de la seva utilització per part dels professors de Geografia i Història d'Educació Secundària. Així, en el marc d'una investigació més àmplia destinada a conèixer com es realitza l'avaluació competencial en ciències socials, i mitjançant un qüestionari dissenyat expressament tractem de conèixer l'opinió d'aquest professorat sobre les competències bàsiques, si les treballen i s'avaluen, com ho fan, etc. A través del qüestionari s'ha recollit l'opinió de quaranta-sis professors que imparteixen Geografia i Història en centres d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) de la Región de Murcia. Després de l'anàlisi de les seves respostes, els resultats ens indiquen que el seu ús segueix sent limitat i que els docents consideren que la seva implantació ha comportat incertesa en la seva pràctica educativa, i sobretot en l'avaluació que realitzen.


Paraules clau


Ensenyament secundari; Avaluació; Competències; Ciències Socials; Professor

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.1914

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona