El capital social dels estudiants del darrer curs de Magisteri. Una aproximació a les seves xarxes socials en el marc de la facultat

Mireia Civís, Susana López, Jordi Díaz-Gibson

Resum


Estudis recents indiquen la importància del capital social en educació pel que fa a l’èxit educatiu. Així, aquesta recerca pren com a mostra els 321 estudiants de quart curs dels graus d’Educació Infantil i Primària de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (curs 2014-2015) i n’analitza la xarxa de relacions en el context acadèmic. El projecte s’emmarca en el Pràcticum i en la qualitat de les relacions dels estudiants dins el seu grup classe. Així, la recerca indaga la construcció i les característiques de les xarxes socials dels futurs mestres a través d’un qüestionari sobre xarxes socials, en el qual se’ls pregunta per les xarxes que utilitzen a l’hora de demanar consell, compartir idees, pràctiques, materials, de fer amistats i quan tenen necessitat de desfogar-se. Es va obtenir un 80 % de respostes. Els resultats mostren unes xarxes amb unes estructures i uns comportaments força similars, de baixa densitat, en què la xarxa per demanar consell és la que presenta una mitjana més elevada de relacions directes de tots els actors individuals. També constatem que, en general, la xarxa està més activa en termes acadèmics que emocionals. Així, l’article conclou que seria desitjable augmentar la densitat de les xarxes (tant acadèmiques com emocionals) i tendir cap a xarxes menys centralitzades.

Paraules clau


Capital social; Anàlisi de xarxes socials; Formació inicial de mestres

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2017.10.11013

Enllaços refback

Copyright (c) 2017 Mireia Civís, Susana López, Jordi Díaz-Gibson

URL de la llicència: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona