El procés d'ensenyament-aprenentatge i les TIC en el context actual de l'ensenyament universitari: la visió de l'estudiantat

Carmen Ruíz-Bueno

Resum


La interacció educativa a la universitat està canviant com a conseqüència de l’adaptació del nostre sistema universitari a les directrius marcades per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquesta nova construcció de l’escenari europeu d’educació comporta canvis importants. Aquests canvis en la docència tenen relació amb la necessitat d’una major claredat en la definició d’objectius, ja que la formació està basada en competències, en el canvi d’organització dels aprenentatges i la formació i en un nou paper dels mitjans i recursos didàctics, especialment de la utilització de totes les potencialitats de les TIC en els processos formatius. L’article presenta, en aquesta línia de treball amb TIC, els resultats més rellevants d’un estudi realitzat al voltant de la utilització de les TIC en els processos formatius en l’ensenyament superior. Es tracta de reflexionar sobre el paper de l’estudiant, del professor i dels processos d’ensenyament amb l’ús d’entorns virtuals. Concretament, presentem els resultats més significatius en relació a la percepció de l’estudiantat sobre el treball amb entorn virtuals, l’ús d’aquest mitjans, la facilitat o no de treballar amb TIC i, sobre tot, dels condicionants i/o potencialitats de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Paraules clau


TIC; Ensenyança universitària; Processos formatius; Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2009.2.3234

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona