Melodic analysis of speech method (MAS) applied to Spanish and Catalan

Dolors Font-Rotchés, Francisco José Cantero Serena

Resum


En aquest article presentem el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla, el qual permet fer descripcions completes i objectives de l’entonació d’una llengua, tant des del punt de vista fonètic (melòdic) com fonològic. Està basat en el mètode de base acusticoperceptiva de Cantero (2002), el qual ja s’ha utilitzat en investigacions sobre la prosòdia de diferents llengües. En aquest cas, presentem els resultats de la seva aplicació al castellà i al català.

Paraules clau


anàlisi melòdica; parla espontània; entonació; fonètica; castellà; català

Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona