Informació per als autors/ores

Teniu interès a fer trameses a aquesta revista? Us recomanem que consulteu la pàgina ««Quant a»» per a conèixer les polítiques de les diverses seccions. Consulteu també les «Directrius per als autors/es» a Trameses.