ISSN en línia: 1699-8774

Avisos

Crida a contribucions: Phonica 2023

2022-06-30

Perspectives foneticoacústiques de l’espanyol d’Amèrica llatina i el Carib

Coordinadors: Macarena Céspedes (Universidad Alberto Hurtado, Xile); Miguel Mateo Ruiz (UFRJ / UB)

A Amèrica llatina hi ha la majoria dels parlants d’espanyol del planeta (Anuario Instituto Cervantes, 2021), però, com en d’altres àmbits d’estudi, la visibilitat de les seves varietats d’espanyol o la de l’espanyol parlat als EUA o al Brasil no és suficient. Amb freqüència, els treballs es fan des d’una mirada comparativa amb l’“estàndard” de l’Espanya peninsular i/o parant atenció (únicament) a les varietats dominants (Buenos Aires, Mèxic DF o Santiago, per exemple) i sense tenir prou en compte les realitzacions autèntiques, en contextos espontanis o semiespontanis, malgrat l’existència de corpus que permeten aquests tipus de treball. Citem, entre d’altres, dos corpus orals de característiques molt diferents: AMERESCO (Albelda, M. i Estellés, M. (cords.) i Voces Sanjuaninas (Cuadros i Villavicencio 2013a, 2013b).

La convocatòria d’aquest volum monogràfic té la finalitat de convidar investigadors interessats en l’estudi foneticoacústic de l’espanyol de Llatinoamèrica i el Carib per tal que enviïn articles de treballs que abordin temàtiques d’interès per aquest número:

  1. a) Sobre els sons de les varietats de l’espanyol d’Amèrica llatina, el Carib i els Estats Units.
  2. b) Sobre el comportament prosòdic i entonatiu de les varietats de l’ espanyol d’Amèrica llatina, el Carib i els Estats Units.
  3. c) Sobre l’ ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera en el context llatinoamericà.      

Inici d’enviament dels manuscrits: 1 de novembre de 2022

Límit per a l’enviament dels manuscrits: 30 d’abril de 2023

Publicació: últim semestre de 2023

Llegir més sobre Crida a contribucions: Phonica 2023

Número actual

Vol. 18 (2022)
Veure tots els números