Contacte de la revista

Facultat d'Educació
Edifici Llevant, despatx 019
Pg. Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

Contacte principal

Dolors Font Rotchés
Universitat de Barcelona

Suport tècnic

Agnès Rius Escudé