Avisos

CRIDA DE CONTRIBUCIONS PER A PHONICA 2025

https://revistes.ub.edu/phonica

Volum monogràfic PHONICA 2025: Fonètica aplicada a l’ensenyança de l’espanyol

Coordinador: Xose A. Padilla. Universidad de Alicante

La integració de la fonètica a l'aula de llengua estrangera suposa un repte per a investigadors, professors, estudiants i creadors de materials. Superar les barreres psicològiques, millorar la metodologia, aprofitar els nous avenços tecnològics i aprofundir en el diàleg necessari entre la teoria fonètica i la pràctica a l'aula és una tasca en què encara avui té un llarg camí per recórrer. Aquest volum té com a objectiu contribuir a fer noves passes en el camí de la fonètica aplicada en l'ensenyament de l'espanyol.

Data de Lliurament: 31/1/2025

Contacte per fer consultes sobre el volum monogràfic: xose.padilla@ua.es, revista.phonica@ub.edu

S’hi admeten articles científics que presentin els resultats d'una investigació, una experiència d'innovació didàctica, tècnica o clínica o una proposta teòrica fonamentada, entre d’altres. Els originals han de complir els requisits de la revista: https://revistes.ub.edu/index.php/phonica/about/submissions

 • CRIDA DE CONTRIBUCIONS PER A PHONICA 2025

  2023-12-27

  Volum monogràfic PHONICA 2025: Fonètica aplicada a l’ensenyança de l’espanyol

  Coordinador: Xose A. Padilla. Universidad de Alicante

  La integració de la fonètica a l'aula de llengua estrangera suposa un repte per a investigadors, professors, estudiants i creadors de materials. Superar les barreres psicològiques, millorar la metodologia, aprofitar els nous avenços tecnològics i aprofundir en el diàleg necessari entre la teoria fonètica i la pràctica a l'aula és una tasca en què encara avui té un llarg camí per recórrer. Aquest volum té com a objectiu contribuir a fer noves passes en el camí de la fonètica aplicada en l'ensenyament de l'espanyol.

  Data de Lliurament: 31/1/2025

  Contacte per fer consultes sobre el volum monogràfic: xose.padilla@ua.es, revista.phonica@ub.edu

  S’hi admeten articles científics que presentin els resultats d'una investigació, una experiència d'innovació didàctica, tècnica o clínica o una proposta teòrica fonamentada, entre d’altres. Els originals han de complir els requisits de la revista: https://revistes.ub.edu/index.php/phonica/about/submissions

  Llegir més sobre CRIDA DE CONTRIBUCIONS PER A PHONICA 2025