Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»). PHONICA comprovarà si hi ha plagi utilitzant la plataforma URKUND.
 • 2. La plantilla està escrita en la llengua del text. Per aconseguir-la, selecciona la llengua a la part superior de la columna de la dreta i clica "plantilla de Word" a l'apartat "Directrius per a l'autor/a"
 • 3. El fitxer de la tramesa s’ha elaborat a partir de la plantilla de Microsoft Word de la revista.
 • 4. S’han proporcionat els DOI (o URL en el seu defecte) de les referències sempre que ha estat possible.
 • 5. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra Times New Roman 11 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL) o negreta. Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon amb bona resolució, i no al final del text.
 • 6. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Directrius per als autors/es» i de la plantilla.
 • 7. El text no inclou cap tipus d’informació sobre l’autor (noms, cognoms, filiació, adreça electrònica, codi ORCID), la qual s’ha d’aportar en l’enviament de la tramesa, per garantir el procés d’avaluació de doble cec. En el cas de les autoreferències, s’han d’incloure en el text i en les referències bibliogràfiques com a AUTOR (any) sense especificar-ne el títol.
 • 8. Es disposa dels drets o de l’autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos, música.

Directrius per a l’autor/a

PHONICA encoratja els autors i investigadors en SO, VEU i PARLA a trametre els seus originals a la revista. S’hi admeten articles científics que segueixin els requisits d'una publicació científica i que presentin els resultats d'una investigació, una experiència d'innovació didàctica, tècnica o clínica o una proposta teòrica fonamentada, entre d’altres. 

Enviament d’originals:

 • Els originals s’envien a través de la plataforma OJS de la revista abans de l’1 de maig de cada any (aneu a Inici de sessió, en cas d'estar registrats). I tot el procés fins a la decisió final serà a través de la plataforma.
 • Si l’autor no està registrat com a usuari/ària, cal que ho faci clicant aquí  per tal poder enviar l'article a avaluar.
 • Els autors dels originals han de respectar les "Directrius per als autors/es" per presentar-los a la revista i utilitzar la següent plantilla  en Word.
 • Cal enviar dos originals en format Word: en el primer que hi consti l'autoria i la filiació, i en el segon, per enviar a avaluar, que no hi constin, .

                                                                                                                                                                                                                                    Els manuscrits han de/d’:

 • Ser inèdits i que no s’hagin presentat a cap altra publicació per ser avaluats. En el cas d’utilitzar material reproduït parcialment d’altres publicacions (text, gràfics, figures, etc.), els autors han de tenir el permís per poder-lo utilitzar i citar-ne la procedència.
 • Ser investigacions originals i de qualitat científica, de les quals es valorarà l’originalitat, la rellevància i la qualitat metodològica.
 • Estar escrits en català, castellà o anglès. Tot i així, també s’accepten textos escrits en altres llengües romàniques (italià, francès i portuguès).
 • Ser escrits correctament i presentar una redacció de qualitat, seguint el Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php)
 • Incloure la informació sobre l'autor (nom, cognoms, afiliació acadèmica, adreça electrònica, codi  ORCID) en el procés d'enviament, però no pas en el document enviat, per així garantir el procés de revisió cega per parells. Pel que fa a les autoreferències, apareixeran tant al text com a les referències bibliogràfiques com a AUTOR (any) sense especificar-ne el títol. 
 • Presentar el títol, el resum i les paraules clau en català, castellà i anglès. En el cas que l’article original sigui en una altra llengua, el títol de l’article, el primer resum i les paraules clau seran en aquesta llengua, el segon, en català, i el tercer, en anglès.
 • Utilitzar la plantilla escrita en la llengua de l’article (català, castellà o anglès).

El format

 • Els textos que s’enviïn han d’estar introduïts en la plantilla de la revista i respectar-ne el format i les indicacions.
 • El text del resum ha de tenir entre 150 i 200 paraules.
 • Les paraules clau han de ser entre 3 i 5, amb la lletra inicial en majúscula i separades per punt i coma.
 • Es recomana que els articles tinguin una llargària d’entre 18 i 25 pàgines. Es poden considerar textos amb una extensió superior, sempre que estigui justificat.
 • Es farà servir lletra Times New Roman 11, interlineat simple amb uns marges superior i inferior de 2,5, i laterals, de 3.
 • Les notes es posen a peu de pàgina, numerades correlativament, amb lletra Times New Roman 10 i interlineat simple.
 • Les referències a d’altres treballs es fan amb el cognom de l’autor o autors i l’any de publicació entre parèntesi: (Garrido, 2020). Si la referència és extreta d’una pàgina, s’hi afegeix una (p.) i el número de la pàgina: (Garrido et al., 2019, p. 27), i en el cas que siguin més d’una: (Garrido et al., 2019, p. 27-28). Si es tracta de dues o més obres d’un mateix autor, s’hi posen els anys separats per coma: (Marrero, 2014, 2015); i,  en el cas que siguin del mateix any, es distingeixen amb una lletra: (Rodero, 2015a, 2015b). Pel que fa a obres de dos autors, se citen els dos autors separats per una “i” (Roseano i Fernández-Planas, 2019); si són més de dos autors, se cita el primer autor, seguit de et al.: (Prieto et al., 2013); i si són dues o més obres d’autors diferents, se separen per punt i coma: (Alfano, 2015; Congosto, 2011; Face, 2006).
 • Les citacions textuals breus es presentaran entre cometes. «text text text» (Escandell, 1999, p.3948).
 • Si les citacions tenen una extensió igual o superior a tres línies, es presentaran justificades en text a part, amb els marges de l’esquerra i de la dreta sagnats d'1 cm., i la font Times New Roman 10.
 • Totes les referències bibliogràfiques citades en el text s'han de llistar en ordre alfabètic i seguir les normes vigents de l’American Psychological Association (APA) Vegeu-ne exemples a la plantilla.
 • Els agraïments i la font de finançament per a la investigació poden trobar-se en una nota a peu de pàgina o al final de l’article abans de les referències bibliogràfiques, però, en tot cas, s’hi afegiran després del procés de revisió.
 • Els arxius complementaris amb materials de la investigació, com material gràfic, vídeo, àudio, imatges, entre d’altres, es poden afegir al document.                       

La publicació

 • Un cop acceptat l’article, els autors hauran d’enviar un arxiu electrònic amb la versió final del text, el qual respecti tots els requisits formals d’edició de la revista i presenti una bona qualitat lingüística. 
 • Els editors de la revista es reserven el dret de publicar les contribucions en el número que considerin més adequat. 

PHONICA no es fa responsable de cap de les opinions i declaracions fetes pels autors en la seva obra. 

L’enviament de propostes a PHONICA implica que l’autor accepta que el seu text ha de complir amb els requeriments i criteris ètics establerts a la revista a Declaració ètica i de bones pràctiques. En aquest sentit, no s’acceptaran textos que no compleixin rigorosament aquests criteris.

 

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La mateixa universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803