ISSN en línia: 1697-5928

Sobre la revista

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) (LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir aquest coneixement interdisciplinari a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és publicar monogràfics que presenten diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli.

Al llarg d’aquests anys, Llengua, Societat i Comunicació ha anat posant a l’abast de la societat disset monogràfics centrats en diversos temes: els models lingüístic escolars a Catalunya, la Constitució espanyola, la retòrica i la persuasió, la Unió Europea i la diversitat lingüística, l’adquisició d’una L2, les organitzacions, les llengües minoritzades, la tecnologia, la immigració, la lingüística forense, la medicina, la complexitat, la història social, el cervell, la demolingüística, les llengües de signes, l’aprenentatge inicial de la L1, la comunicació especialitzada i la música.

Actualment, la revista té una periodicitat anual i, des de l’inici, cada número conté un recull de premsa que inclou articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada monogràfic i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà; a més, cada article està acompanyat de resums en català, espanyol i anglès. Al llarg del temps, LSC ha incorporat una altra secció: les entrevistes a investigadors de referència en els temes de cada monogràfic.

Al marge d’aquests aspectes, i com a part de l’evolució de la revista, el consell assessor de Llengua, Societat i Comunicació ha augmentat i s’ha internacionalitzat, així com també els índexs i bases de dades on s’inclou. El procés d’edició de LSC s’ha anat modificant i informatitzant i des de l’any 2012 utilitza la plataforma de l’OJS d’accés obert. La revista s’ha anat publicant gràcies als editors i autors que hi ha col·laborat desinteressadament i amb la màxima eficàcia i professionalitat, gràcies a l’equip editorial (consell assessor i de redacció, coordinadors, revisors, maquetadors i suport multimèdia); gràcies, també, als ajuts econòmics del vicerectorat de Projecció i Internalització de la Universitat de Barcelona i al suport tècnic del CUSC i del CRAI de la Universitat de Barcelona. La revista continua editant-se, a més, gràcies a la bona acollida que en fan els lectors.

Esperem que Llengua Societat i Comunicació pugui continuar suscitant l’interès dels lectors i adaptant-se a les noves sinergies i reptes que la societat, la llengua i la comunicació proposin.

Universitat de Barcelona, juny del 2023

Josefina Carrera-Sabaté (directora de Llengua, Societat i Comunicació)

 

Avisos

Música i llengua (2022)

2021-11-20

Les connexions entre la música i la llengua són ancestrals i totes dues han conviscut al llarg de la història de la humanitat. Música i llengua comparteixen elements (so, ritme, melodia, sintaxi...) que s’organitzen en categories per ser produïts, combinats i memoritzats. En les manifestacions musicals i lingüístiques de les persones s’han observat processos d’abstracció i de seqüenciació similars i sembla que comparteixen una mateixa base cognitiva.

En la interrelació entre llengua i música també s’ha parlat d’aspectes emocionals relacionats amb les primeres manifestacions musicals, que faciliten l’adquisició de les llengües. En el viatge lingüisticomusical de la humanitat, la música, igual que la llengua, té una importància fonamental en qualsevol societat perquè és un mitjà de comunicació, una eina de transformació social i, en definitiva, part del patrimoni cultural d’un poble.

El número 20 de Llengua Societat i Comunicació se centra en les connexions entre música i llengua en sentit ampli. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca filològica i musical, connectats amb àrees de coneixement que hi estan vinculades com la psicolingüística, la pedagogia o la sociologia. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat els assoliments i els reptes de futur d’aquesta interrelació.

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2022. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

                                                                                                        Coordinació: Josefina Carrera-Sabaté (UB)

Llegir més sobre Música i llengua (2022)

Número actual

Núm. 21 La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes

El número 21 de Llengua, Societat i Comunicació se centra en l’activitat professional de la mediació, atesa l'actual rellevància dels processos alternatius de resolució de conflictes en entorns socials i polítics.

Publicades: 2023-12-29
Veure tots els números