ISSN en línia: 1697-5928

Sobre la revista

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) (LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir aquest coneixement interdisciplinari a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és publicar monogràfics que presenten diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli.

Al llarg d’aquests anys, Llengua, Societat i Comunicació ha anat posant a l’abast de la societat disset monogràfics centrats en diversos temes: els models lingüístic escolars a Catalunya, la Constitució espanyola, la retòrica i la persuasió, la Unió Europea i la diversitat lingüística, l’adquisició d’una L2, les organitzacions, les llengües minoritzades, la tecnologia, la immigració, la lingüística forense, la medicina, la complexitat, la història social, el cervell, la demolingüística, les llengües de signes, l’aprenentatge inicial de la L1, la comunicació especialitzada i la música.

Actualment, la revista té una periodicitat anual i, des de l’inici, cada número conté un recull de premsa que inclou articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada monogràfic i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà; a més, cada article està acompanyat de resums en català, espanyol i anglès. Al llarg del temps, LSC ha incorporat una altra secció: les entrevistes a investigadors de referència en els temes de cada monogràfic.

Al marge d’aquests aspectes, i com a part de l’evolució de la revista, el consell assessor de Llengua, Societat i Comunicació ha augmentat i s’ha internacionalitzat, així com també els índexs i bases de dades on s’inclou. El procés d’edició de LSC s’ha anat modificant i informatitzant i des de l’any 2012 utilitza la plataforma de l’OJS d’accés obert. La revista s’ha anat publicant gràcies als editors i autors que hi ha col·laborat desinteressadament i amb la màxima eficàcia i professionalitat, gràcies a l’equip editorial (consell assessor i de redacció, coordinadors, revisors, maquetadors i suport multimèdia); gràcies, també, als ajuts econòmics del vicerectorat de Projecció i Internalització de la Universitat de Barcelona i al suport tècnic del CUSC i del CRAI de la Universitat de Barcelona. La revista continua editant-se, a més, gràcies a la bona acollida que en fan els lectors.

Esperem que Llengua Societat i Comunicació pugui continuar suscitant l’interès dels lectors i adaptant-se a les noves sinergies i reptes que la societat, la llengua i la comunicació proposin.

Universitat de Barcelona, juny del 2023

Josefina Carrera-Sabaté (directora de Llengua, Societat i Comunicació)

 

Avisos

La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes (2023)

2022-09-29

La mediació constitueix una de les possibles vies de gestió alternativa dels conflictes. Comporta la intervenció d’una tercera persona, que compta amb els valors d’independència i imparcialitat, en la resolució d’un conflicte o disputa entre dues o més parts. La mediació representa un procediment complex de negociació dels interessos i les voluntats de les parts en contenció, de recerca d’una entesa acceptada i compartida, amb l’objectiu d’evitar acudir als jutjats i delegar en un tercer la potestat de prendre les decisions.

 

La mediació aspira a empoderar les parts per tal de convertir-les en actors i agents dels seus propis acords. El mediador no ha d’imposar en cap moment la seva pròpia visió o perspectiva parcial de la situació. Fins i tot, és possible que en ocasions arribar a un acord no sigui la finalitat última de la intervenció, sinó més aviat contenir i disminuir el grau de tensió entre els implicats. En essència, la mediació és un procés confidencial i voluntari centrat en la comunicació, el diàleg i el consens. Busca solucionar i prevenir futurs conflictes entre les parts. L’instrument fonamental de la mediació és, per tant, l’ús pragmàticament adequat, estratègic, del llenguatge.

 

Atesa la rellevància que els processos alternatius de resolució de conflictes està adquirint en el nostre entorn social i polític, el número 21 de la revista LSC se centra en l’activitat professional de la mediació. Hi són benvinguts articles de difusió de diverses àrees de coneixement, com el dret, la psicologia, la lingüística, etc. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat la pràctica de la negociació i regulació del conflicte.

 

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2023. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: 

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

                                                                                                           Coordinació: Carolina Figueras Solanilla (UB)

Llegir més sobre La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes (2023)

Número actual

Núm. 20 Música i llengua

Aquest monogràfic presenta algunes de les connexions existents entre música i llengua des de diferents mirades relacionades amb la neurociència i la cognició, l'ensenyament de llengües (també la pronúncia i el cant), els trastorns de comunicació i el patrimoni sociocultural.

Publicades: 2022-12-30

Entrevista

Enllaços d'interès

Recull de premsa

Revisors del número

Veure tots els números