ISSN en paper: 1889-1152
ISSN en línia: 2339-6806

Sobre la revista

SEGLE XX, revista catalana d'història és una revista científica (peer reviewed) dirigida als investigadors i les investigadores en ciències socials. De periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès) i amb accés sense restriccions. Els articles que publica són originals i el resultat d'investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, des del camp de tots els àmbits geogràfics i temàtics de la història política i sociocultural, tant des d'una perspectiva europea com internacional.

És editada pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona.

Número actual

No 14 (2021)
					Veure No 14 (2021)
Publicades: 2022-01-26

Número complet

Recerques i assajos

Debats i diàlegs

Ressenyes i notes de lectura

Veure tots els números

 

Segle XX, revista catalana d’història it is found in the following university libraries and research Centers: Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN)  /  Université Bordeaux Montaigne, Pessac Cedex, France / La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Nanterre, France /  Campus Condorcet, Aubervilliers Cedex, France  /  Bayerische Staatsbibliothek, München, Germany /   Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, Germany /  The British Library, St. Pancras, London, United Kingdom /  Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Hamburg, Germany /  Anderson University,  Anderson, United States.

ISSN in Paper: 1889-1152 / ISSN Online: 2339-6806