La sufixació en la premsa valenciana del segle XIX

Joaquim Martí Mestre

Resum


El Mole, una de les primeres i més rellevants manifestacions periodístiques en llengua catalana, va partir d’un model lingüístic popular i modern, basat en la literatura popularista contemporània, que els redactors van procurar combinar amb un registre més formal segons el tipus d’article. L’actualitat del periòdic els duu a reflectir el llenguatge de l’època, però també a practicar la formació de noves paraules a través dels recursos interns de l’idioma, com la derivació. En aquest article estudiem els sufixos que apareixen en El Mole, i veiem com expressen en part la realitat lingüística del català del segle XIX en la seua varietat valenciana, i en part la creativitat dels seus redactors. Igualment, s’estudien les veus de major interès formades mitjançant aquest procediment. Comparem, quan cal, les formes d’El Mole amb les dels textos contemporanis.


Paraules clau


Premsa, Segle XIX, País Valencià, Llenguatge periodístic, Formació de paraules, sufixació

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/AFEL2018.8.9

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
Coordinadora: Dra. Mar Garachana
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: margarachana@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona