Català a Twitter, l’àgora de la llengua

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.8

Paraules clau:

català, normativa, mitjans de comunicació, xarxes socials, Twitter, difusió de la llengua.

Resum

En aquest article ens fixarem en la divulgació de la llengua catalana en una xarxa social molt usada entre els catalanoparlants, Twitter, que avui dia es considera una eina difusora equiparable als mitjans de comunicació, atès que molts dels usuaris manifesten que també la fan servir per informar-se. Ens centrarem en els comptes més seguits que difonen continguts lingüístics per mirar de calibrar quin impacte tenen entre la part de la comunitat lingüística que fa servir les xarxes socials. D’una banda, farem una classificació dels diferents comptes més seguits segons si són institucions, comptes impersonals de divulgació o persones independents, i seleccionarem els més seguits de cada classe. Tindrem en compte els que tracten sobre la normativa, l’adequació, la genuïnitat, els barbarismes, la paremiologia, els dialectalismes, etc. Es tracta de comptes com ara el de l’Optimot, l’IEC, però també de Josep Maria Virgili, El català com cal, etc. D’una altra banda, de cada compte determinarem quants seguidors tenen, quants continguts han estat publicats fins al moment, si hi ha interaccions amb la resta d’usuaris i des de quan tenen activitat. També establirem quina mena d’activitat tenen, amb quina periodicitat publiquen i de quina manera presenten la informació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2021-12-30

Com citar

Guevara Claramunt, M. (2021). Català a Twitter, l’àgora de la llengua. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 11, 125–140. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.8

Número

Secció

Monogràfic. La llengua en el punt de mira dels mitjans de comunicació