Les construccions suspeses a l'estructura del discurs oral

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.9

Paraules clau:

construccions suspeses, macrosintaxis, pragmàtica, arquitectura textual, discurs oral, unitats discursives

Resum

En aquest treball presentem una nova visió en la caracterització discursiva de les anomenades construccions suspeses, estructures pròpies dels discursos orals i de màxima immediatesa comunicativa. Més enllà d’entendre el seu funcionament en uns contextos comunicatius determinats com a enunciats independents, aprofundim en la forma d’inserció d’aquestes estructures dins de l’arquitectura del text i en la seva relació amb unitats superiors del discurs per sobre de l’enunciat, principalment, el paràgraf i la intervenció. Per a això, analitzem les diferents posicions que ocupen les suspeses dins d’aquestes unitats (inicial, intermèdia, final i independent) en diferents tipus de text amb divers grau de distància comunicativa. D’aquesta manera, és possible definir funcions en la formació d’unitats discursives superiors i en la progressió textual dels discursos en els quals apareixen les suspeses. Finalment, atenem la influència en la caracterització tipològica dels textos que tenen aquestes construccions, perquè el seu mer ús afecta a la posició del text dins de l’escala d’immediatesa-distancia comunicativa; les construccions suspeses són un fenomen propi de l’oralitat i caracteritzen els textos amb uns certs trets d’aquest mitjà.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2022-12-26

Com citar

Pérez Béjar, V. (2022). Les construccions suspeses a l’estructura del discurs oral. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 12, 189–218. https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.9

Número

Secció

Investigar la llengua parlada, avui. Monogràfic coord. per Araceli López Serena