Contacte, canvi multifactorial i dinàmic en la zona andina: Epistemicitat encoberta en construccions amb "decir"

Contacto, cambio multifactorial y dinámico en la zona andina: epistemicidad encubierta en construcciones con DECIR

Autors/ores

  • Mario Soto Rodríguez Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
  • Philipp Dankel

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2023.13.12

Paraules clau:

llengües en contacte, espanyol andí, quítxua, construccions epistèmiques, gerundi, quotatiu

Resum

L’ús de la construcció interrogativa ¿qué diciendo? a la regió andina ha cridat l’atenció de diferents autors per la seva singularitat. Considerat com un interrogatiu de causa, s’assumeix que l’ocupació es deu a un calc sintàctic del quítxua. No obstant això, les dades empíriques suggereixen diferents ocupacions formades sobre la base de decir amb valors modals de posicionament epistèmic. En aquesta contribució revisem la combinació decir + gerundi i el seu equivalent quítxua niy+ -spa en diferents contextos sintàctics i funcionals en un corpus de la regió andina. Els resultats revelen la confluència de diversos factors en l’ús de ¿qué diciendo?. Primer, constatem l’ús de «decir» com a recurs epistèmic cognitiu. Segon, la forma amb gerundi experimenta un procés de gramaticalització orientat cap a un esquema cuotatiu, el qual pot indexar raons que justifiquen un punt de vista i, a vegades, té caràcter avaluatiu. Tercer, aquestes ocupacions són el resultat d’un procés dinàmic entre totes dues llengües clarament interrelacionat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2023-12-30

Com citar

Soto Rodríguez, M., & Dankel, P. (2023). Contacte, canvi multifactorial i dinàmic en la zona andina: Epistemicitat encoberta en construccions amb "decir": Contacto, cambio multifactorial y dinámico en la zona andina: epistemicidad encubierta en construcciones con DECIR. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 13(1), 281–308. https://doi.org/10.1344/AFEL2023.13.12

Número

Secció

Noves tendències en els estudis lingüístics, Aderdouch, Cuní, Rosková coords.