La lingüística computacional en el món empresarial

Irene Castellón Masalles, Marta Coll-Florit

Resum


La Lingüística Computacional té com a objectiu el tractament i el processament del llenguatge per part dels ordinadors. Aquesta disciplina va néixer a la dècada dels 50 i posteriorment va ser classificada en l’àmbit de la intel·ligència artificial. Ja en el seus inicis es van veure els beneficis que podria donar a la societat, per la qual cosa sempre ha estat relacionada al sector productiu de la societat. Després d’uns primers anys d’incertesa, possiblement produïda per unes idees simplificades del llenguatge, cap a finals dels anys 70 i inicis dels 80 s’incorpora a l’àrea de la recerca en lingüística, moment que coincideix amb l’augment de la potència de càlcul i la generalització de l’ús dels ordinadors personals. Però no és fins ben entrada la dècada dels 80 i inicis dels 90 que aquesta disciplina comença a ser present a les facultats de lletres o a les titulacions de lingüística. Així, actualment moltes facultats de lletres incorporen assignatures, seminaris i especialitats de doctorat sobre la lingüística computacional.


Paraules clau


Lingüística computacional

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/AFEL2013.3.8

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
Coordinadora: Dra. Mar Garachana
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: margarachana@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona