La lingüística computacional en el món empresarial

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2013.3.8

Paraules clau:

Lingüística computacional

Resum

La Lingüística Computacional té com a objectiu el tractament i el processament del llenguatge per part dels ordinadors. Aquesta disciplina va néixer a la dècada dels 50 i posteriorment va ser classificada en l’àmbit de la intel·ligència artificial. Ja en el seus inicis es van veure els beneficis que podria donar a la societat, per la qual cosa sempre ha estat relacionada al sector productiu de la societat. Després d’uns primers anys d’incertesa, possiblement produïda per unes idees simplificades del llenguatge, cap a finals dels anys 70 i inicis dels 80 s’incorpora a l’àrea de la recerca en lingüística, moment que coincideix amb l’augment de la potència de càlcul i la generalització de l’ús dels ordinadors personals. Però no és fins ben entrada la dècada dels 80 i inicis dels 90 que aquesta disciplina comença a ser present a les facultats de lletres o a les titulacions de lingüística. Així, actualment moltes facultats de lletres incorporen assignatures, seminaris i especialitats de doctorat sobre la lingüística computacional.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Irene Castellón Masalles, Universitat de Barcelona (UB)

 

 

 

 

Marta Coll-Florit

Universitat Oberta de Catalunya

mcollfl@uoc.edu

Descàrregues

Publicades

2014-01-15

Com citar

Castellón Masalles, I., & Coll-Florit, M. (2014). La lingüística computacional en el món empresarial. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 3, 185–186. https://doi.org/10.1344/AFEL2013.3.8

Número

Secció

Dossier. La lingüística computacional en el món empresarial